ATTDER Bolu Acil Tıp Teknikerleri Haftasını Kutladı