Tarihçe

ATT DER İzmir merkezli bir sivil toplum kuruluşudur ve 2006 yılında kurulmuştur. ATT DER’İN temel misyonu, ulusal ve uluslararası platformda acil sağlık sistemine katkıda bulunabilmek, bunun için gereken kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek ve sürdürmektir. ATT DER, Türkiye’nin dünya acil sağlık sistemine çok önemli katkılarda bulunabileceğine inanır. ATT DER’İN amacı; bilgi ve teknoloji çağının yaşandığı 21.yüzyılda Dünya’da ve Türkiye’de acil sağlık alanında gerçekleştirilen yeni fikir, proje ve teknolojilerin analiz ve tahlillerinin yapılarak hayata geçirilmesini sağlamaktır.

ATTDER KATALOG