İstişare

ATTDER Yüksek İstişare Kurulu Oluşturuldu

Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedikleri her platformda temsil ederek yaşanan sıkıntılara çözüm üretmek, ulusal ve uluslararası platformda acil sağlık…

Sağlık Dernekleri Federasyonu İstişare Toplantısına Katıldık

Sağlık Çalışanları Dernekleri Federasyonu çalışmalarıyla ilgili istişare toplantısı Çevre Sağlığı Teknisyenleri Derneğinin ev sahipliğiyle Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Acil Tıp…