Hastaneye Entegre B Tipi 112’lere de Sürücülük Farkı Verilecek

Sağlık Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı ile yaptığımız görüşmede hastaneye entegre 112’lere sürücülük farkı alınmaması konusunu iletmiştik. Görüşmelerimizde ilettiğimiz gibi Hastanelere entegre B tipi 112’lerde sürücülük farkı alacak. Yayınlanan genelge ile bu sorunda çözüldü.

Eski düzenlemede, il performans puanının %10 ibaresi yazıldığından hastaneye entegre 112’lerde çalışan acil tıp teknikeri (paramedik) ve acil tıp teknisyenleri sürücülük farkı alamıyordu.

Yayınlanan genelgede, veya hastane hizmet puan ortalamasının/saflık tesisi puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan ibaresi ile artık hastaneye enteğre 112’lerde sürücülük farkı alacaktır.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ATTDER Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak, sorunun çözülmesi adına Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederken, aynı şekilde görüşmelerde ilettiğimiz Halk Sağlığına bağlı 112’lerinde riskli birim ücreti alması gerekmektedir.

Aynı ilde çalışan aynı hizmeti yürüten Halk sağlığına bağlı 112 istasyonlarıda Riskli birim ücreti alması konusunda bu şekilde benzer bir düzenlemeyle çözüme kavuşturulmalıdır dedi.

İşte Yayınlanan Genelgenin İlgili Maddesi

Hastanelere entegre B tipi 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin ek ödemesi hastane hizmet puan ortalaması/sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak yapıldığından, söz konusu personel 2012/24 Nolu Genelge hükmünden faydalanmamakta idi.

Altta yeni yayınlanan Sağlık Bakanlığı, 2012/24 No.lu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair 2013/8 No.lu Genelgedeki değişiklikle;

Açıklanan nedenlerle 2012/24 Nolu Genelgenin anılan hükmünün;

“A) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memura (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personele çalıştığı yere göre il performans puan ortalamasının veya hastane hizmet puan ortalamasının/saflık tesisi puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilecektir.” şeklinde uygulanması gerekmektedir.

ATTDER

Paylaş