CHP Mersin Milletvekili Prof.Dr.Aytuğ Atıcı ATTDER’E Cevap Verdi


Prof. Dr. Aytuğ Atıcı
CHP Mersin Milletvekili
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi

12.12.2013
Sayın Yaşar Gökbayrak
ATT DER Genel Başkanı

Sayın Başkan, 9 Aralık 2013 tarihinde TBMM’de yaptığım konuşma ile hiç istememe rağmen acil Tıp teknisyeni (ATT) ve paramediklerin incindiğini, derneğinizin yaptığını açıklamadan ve tarafıma gönderilen iletilerden üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu nedenle sözlerime açıklık getirmek ve yanlış anlamalara izin vermemek üzere bir açıklama yapmak gerekli olmuştur.
Uzun yıllar acil tıp alanında emek harcamış, Mersin’de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu kurucu müdürlüğü yaparak paramedik bölümü açmış ve çok sayıda ATT ve paramedik yetişmesine katkı sağlamış bir öğretim üyesi olarak hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin ve bu hizmeti sunan ATT ve paramediklerin önemini en iyi bilenlerdenim. Mesleklerini çok seven ve büyük fedakârlıklarla çalışan ATT ve paramedikler olmadan acil sağlık hizmetlerinin yürütülemeyeceğini hep savundum.
Acil tıp alanında çalışan ve “acil hizmet ruhu”na sahip hekimlerle birlikte ATT ve paramedikler yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış yetkilere dayanarak bir ekip olarak hizmet vermelidirler. Yasa ve yönetmeliklere göre hekimlerin yapması gereken işlerin ATT veya paramediklere yaptırılarak yasal olmayan sorumluluklar yüklendiği ve bu nedenle çok sayıda tıbbi ve hukuki sorun yaşandığı bilinmektedir.

Ben konuşmamda Sağlık Bakanlığı’nın “acil hizmet ruhu”na sahip hekimleri ambulanslardan indirerek aile hekimi yaptığını böylece acil tıp alanında doğan boşluğu ATT ve paramediklerle kapatmaya çalıştığını vurguladım. Hasta ile baş başa kalan ATT ve paramediklerin, hekimlerin sorumluluğunda olan ve yapması gereken işleri üstlenmek zorunda bırakıldığını ve riske atıldığını anlatmak istedim. Benzer bir yanlışı, hemşire yardımcısı ve ebe yardımcısı yetiştirip onları ebe ve hemşire yerine koymaya çalışarak yaptıklarını anlatmaya çalıştım. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık meslekleri çalışanlarını ve halkı kandırmaması gerektiğini anlatmaya çalışarak 30 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum tüm sağlık meslekleri çalışanlarını korumaya çalıştım. Sözlerime başkaca anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtiyor tüm sağlık çalışanlarına sevgi ve saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Aytuğ ATICI
Mersin Milletvekili

Paylaş