ATTDER B Tipi 112 İstasyonlarına HAYIR! Diyor.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları; acil sağlık hizmeti sunmak ve tıbbi müdahalede bulunmak amacıyla, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda müdürlüğün teklifi ve valiliğin onayı ile kurulan birimlerdir. Son yıllarda acil sağlık hizmetlerinin gittikçe önem kazanması ile birlikte ülkemizde 112 istasyonları ve ambulans sayıları hızla artarak bütün ülkeyi kapsadı. Buna paralel olarak ta ambulanslarımızın müdahale ettiği vaka sayılarında da önemli bir artış gözlemlendi.2012 yılsonu itibariyle 112 acil yardım istasyonu başına düşen vaka sayısı 1734 tür.

Acil sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz olarak verilebilmesi içi 112 ekiplerinin 7 gün 24 saat göreve hazır olarak bulunması gerekmektedir. Özellikle B tipi Acil yardım istasyonları hem bu açıdan hem de kadrosu ve özlük hakları bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma bağlı olması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması ile birlikte sadece İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta olan 112 ekipleri bölünerek bir kısmı Halk Sağlığı Müdürlüğüne,bir kısmı da Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlanmış olup yaşanan sıkıntılar daha da artmıştır.Bu yeniden yapılanma sürecinde Halk Sağlığı Müdürlüğüne ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışan meslektaşlarımız mağdur edilmiş,kurumlar arası geçiş hakkı olmadığı için mağduriyetleri daha da artmıştır.

B tipi 112 ekipleri sürekli şu ikilemi yaşamaktadır:hastanelere entegre olarak çalışan 112 personeli resüsitasyona hasta geldiğinde ona müdahalede bulunurken, o esnada çıkan bir trafik kazası vakasına nasıl müdahale edecektir? Kalbi durmuş hastaya müdahaleyi bırakıp vakaya mı çıkacak yoksa en az onun kadar önemli olan travma vakasını bekletip resüsitasyona devam mı edecektir?Halk Sağlğı Müdürlüğü ne bağlı olarak çalışanlar için de aynı durum geçerlidir:Enjeksiyon ve pansuman yaparken acil vaka çıktığında ne yapılacak? Her iki durumda da hastalar mağdur olacak, sağlık personeli iki arada kalacak, ve hizmette kalite düşecektir.Halkın kesintisiz sağlık hizmeti alma hakkı sekteye uğrayacak, sağlık personeliyle halk sürekli karşı karşıya gelecektir.

112 nin daha etkili ve daha hızlı sağlık hizmeti verebilmesi için performans sistemi uygulamaya konmuş olup 112 ekipleri en kısa sürede vakaya çıkış yapmak ve en kısa sürede müdahale etmek zorundadır. Söz konusu durumda da vakaya ister istemez geç çıkılmakta ve vaka adresine geç ulaşılmaktadır. Acil vakalara müdahale eden ve hastaneler arası sevk yapan 112 ekipleri vakayı hastaneye teslim ettikten sonra, dinlenme fırsatı bulamadan acilde çalışmaya devam etmekte ve acil servis çalışanları arasında da huzursuzluk yaşanmaktadır.

Bütün bu durumlar göz önüne alındığında B tipi 112 istasyon sayılarının artırılması değil mümkün olduğunca azaltılması;B tipi 112 istasyonlarının yeniden gözden geçirilerek vaka yoğunluğuna göre yeniden bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Yönetim Kurulu

Paylaş