1. Uluslararası Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Kongresi Sözel Bildiriler