Öznesi “yaşam kurtarmak” olan mesleğimiz

Günümüzde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlık çalışanlarının eğitiminde ve mesleki gelişimlerini sürdürmede doğru stratejilerin multidisipliner bir anlayışla uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Dünyada hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmelere baktığımızda bilgi ve teknolojinin yoğun bir şekilde kullanıldığını ve bu alanda uzmanlaşmanın ön plana çıktığını görmekteyiz.

Ülkemizde ise çok köklü bir geçmişe sahip olmayan, son dönemde hızlı bir gelişim ve dönüşümün yaşandığı Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri; Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin sektörde görev almasıyla daha dinamik ve profesyonel bir konuma yükselmiştir. Öznesi “yaşam kurtarmak” olan mesleğimizde, hata kavramına yer olmaması her an ve her koşulda bilgi, beceri ve motivasyon yönünden yetişmiş ve hazır profesyonel ekiplerin varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple ülkemiz acil sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından olan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin sistemde daha aktif rol ve sorumluluk üstlenerek dünyada yaşanan gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmesi gerekmektedir.

Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey bizleri sınırlandıran düşünce kalıplarını,her türlü fikir ve görüş ayrılıklarını bir kenara bırakmak,bir sinerji oluşturarak ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin hem nicelik hem de nitelik bakımından uluslararası standartları yakalamasını sağlamaktır.Ulusal ve uluslararası platformda acil sağlık sistemine katkıda bulunmayı, bunun için gereken kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirerek sürdürmeyi hedefleyen ATT DER, Türkiye’nin dünya acil sağlık sistemine çok önemli katkılarda bulunabileceğine inanmaktadır. ATT DER bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu, bu küresel vizyonun belirlenmesi adına önemli bir adımdır. Yüksek İstişare Kurulu olarak hedefimiz; her geçen gün değişen ve gelişen acil sağlık sistemi hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirmek, her türlü olası acil durumlara karşı hazır kılmak, sistemi yenilikçi anlayışla takip etmek ve sistemin işleyişi adına yeni projeler üreterek meslektaşlarımızın karar mekanizmalarında daha aktif rol almalarını sağlamaktır. Acil sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları en aza indirmek, cezalandırıcı değil ödüllendirici personel disiplin yöntemlerini uygulanır kılmak, çalışan ile kurum arasında duygusal bağ oluşturarak kurum kültürünü benimsetmek ve biz duygusunu hakim kılarak hizmetin kalitesini artırma yönünde çalışmalar yapmak öncelikli hedeflerimizdendir. Ülkemizin dört bir yanında acil sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli bir biçimde ulaştırmak ise en büyük idealimizdir.

Mesleğimizi hak ettiği seviyelere taşıyarak ülkemizde uluslararası standartlarda acil sağlık hizmetinin sunulmasına katkıda bulunmak amacıyla çıktığımız bu yolculukta ATT DER Yüksek İstişare Kurulu olarak, bizlere böyle onurlu bir görevle mesleğimize hizmet etme imkanı sunan ATT DER Yönetim Kuruluna teşekkür ediyor; Yüksek İstişare Kurulumuzun mesleğimiz ve ülkemiz adına önemli çalışmalara imza atmasını temenni ediyoruz.

Temel KILINÇLI
ATT DER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı

Paylaş