Aydın Söke ASML Temel CPR Eğitimi Düzenledi

ATT DER Aydın Söke ASML Temel CPR Eğitimi Düzenledi

ATT DER Aydın il başkanı İsmet ÇELEBİ, eğitim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Büşra ŞAHİN tarafından Söke ASML 11. sınıf öğrencilerine temel EKG, ölümcül ritimler ve algoritmaları, defibrilasyon kullanımı, ileri hava yolu açma teknikleri ve alternatif hava yolu açma teknikleri konularını içeren eğitim verildi. Eğitim üç saat teorik, üç saat uygulama olmak üzere toplam altı saat sürerken bütün öğrencilere ölümcül ritimlere yaklaşım ve ileri hava yolu açma tekniği ile ilgili birebir uygulama yaptırıldı.

Uygulama sırasında sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Sümeyye KALA, öğrenci işlerinden sorumlu başkan yardımcısı İbrahim GÖKÇE, basın yayından sorumlu başkan yardımcısı Arzu TELLİ ve Halime ÖZKAN ile ATTDER üyelerimizden Okan FİDAN’ın desteğinden yararlanıldı.

Eğitimin kalitesini ve öğrencilere sağladığı katkıyı ölçmek için 20 soruluk ön test ve son test uygulandı. Yapılan ön test ortalaması 22.95 (en az:10, en çok:35), son test ortalaması ise 70.68 (en az:55, en çok:90) bulunmuştur.

Eğitimden sorumlu başkan yardımcısı ŞAHİN “ATT öğrencilerine verdiğimiz eğitimin öneminin her geçen gün artmakta olduğunu görmekteyiz. Bundan sonraki dönemde ara vermeden tüm hızıyla diğer SML ile görüşerek eğitimlere devam edilecektir“ dedi.

aydın söke asml1

aydın söke asml2

Paylaş