ATTDER Kilis 7 Aralık Üniversitesinde EKG Eğitimi Verdi