Durdurulan Eğitim Durumu Mazeret Tayini Sorunu Giderildi