Paramedikler İçin Mesleki Sorumluluk Sigortasının Tartışılması

PARAMEDİKLER İÇİN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ TARTIŞILMASI

Mesleki sorumluluk sigortasının tanımı;

Meslek mensuplarının mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hatalar nedeniyle, tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri yönünde sigortalanmasıdır.
Sağlık Bakanlığı yönünde yasa tasarısında ise “sorumluluk” kısmı Madde 1’de şöyle tanımlanmaktadır. Sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği yahut hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sıhhat hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir.

Türkiye’de Hekimler için Mesleki Sorumluluk Sigortası uygulaması geçerli iken öbür sıhhat personelleri açısından böyle bir uygulama yoktur. Hastane acillerine yahut polikliniklerine başvuran hastalara karşı tıbbi anlamda birinci dereceden sorumlu olan meslek gurubu hekimler olduğu için oluşan zararlardan da birinci dereceden sorumlu Hekimler tutulmaktadır. Oluşan zararlarda öbür yardımcı sıhhat personeller ise yardımcı sıfatıyla ikinci dereceden sorumlu tutulacaklardır. Oysa hastane öncesi acil sıhhat hizmetlerinde Param ediklerin durumu öbür yardımcı sıhhat personellerinin durumu gibi değildir. Hastane öncesi acil sıhhat hizmetlerinde tıbbi yetki ve sorumluluk sahibi olan Paramedikler bu yetkilerini direk birinci elden hasta ve yaralılara uygulamakta olup, en az hekimler kadar risk üstlenmekte ve oluşacak zararlardan ötürü birinci dereceden muhatap konumda bulunmaktadırlar.

PARAMEDİKLER İÇİN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ UYGULAMA GEREKLİLİĞİ
Hastanın Paramedik ile tıbbi danışman aleyhine dava açması halinde tıbbi danışman olan doktorun mesleki sorumluluk sigortası, bu durumda devreye girecek ve Dr. yargılama masrafları (avukat, mahkeme masrafları vb.), mahkum edileceği tazminatı sigortası kapsamında ödenecektir. Ancak Paramedikler bu sigortadan yararlanamadıkları için tüm bu masrafları ceplerinden karşılamak durumunda kalacaklar ve maddi anlamda büyük bir sorun yaşayacaklardır. Bu nedenle yaptıkları işin özelliği de göz önüne alındığında, Paramediklerin de mesleki sorumluluk sigortası yaptırabilmesinin önü açılmalıdır.

Temel KILINÇLI
Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Bilirkişisi

Paylaş