#Acil Servisler Acil #Kadro Bekliyor

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkan Yaşar Gökbayrak, acil servislerde kadro sorunu nedeniyle işlerin aksadığına dikkat çekti.
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkan Yaşar Gökbayrak, acil servislerde kadro sorunu nedeniyle işlerin aksadığına dikkat çekerek, “Hastanelerin Acil Servislerinde Çalışan Paramedik ve Acil Tıp Teknisyeni Kadroları Artırılmalıdır” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda Acil Tıp Teknisyeni atamalarında ciddi bir azalma olduğunu belirten ATT DER Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak, derneklerinin konunun muhataplarıyla yaptığı görüşmelerle bu sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi. Personel yönetimindeki yanlış planlama ve koordinasyonsuzluğun acil tıp teknisyenlerini mağdur ettiğini belirten Gökbayrak, tedbir alınmadığı takdirde paramediklerin de aynı akıbeti yaşayabileceğini söyledi.
Bugün yaşanan istihdam sıkıntısını yıllar önce öngördüklerini belirten Gökbayrak “özel sağlık meslek liselerinin ilk defa açıldığı 2011 yılından itibaren bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı ve YÖK nezdinde girişimlerde bulunduk.2011 yılında ilk özel sağlık meslek liseleri açıldığında dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya bir mektup yazarak yaşanabilecek sıkıntıları dile getirip ülkemizin Acil Tıp Teknisyeni ihtiyacı ve istihdamı göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ettik.2013 yılında Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof.Dr.Nihat Tosun ile yaptığımız görüşmede de ilk gündem maddemiz bu meseleydi.Müsteşarımız bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaştı ve çok kısa sürede Mili Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullar yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu konuda bir sınırlama getirildi” dedi.
Bu konuda yapılan çalışmalar kapsamında o dönem Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkan Vekili olarak görev yapan YÖK Başkanı Prof.Dr.Yekta Saraç ile de görüştüklerini belirten Gökbayrak” Bu görüşmenin konusu ise Meslek Yüksek okullarının İlk ve Acil Yardım Teknikerliği-Paramedik Programıydı.Söz konusu bölüme sınavsız geçişle öğrenci alınması,sınavsız geçişle alınan öğrencilerin farklı bölümlerden mezun olması,verilen eğitimin kalitesi ve kontejan sayıları konularında görüşlerimizi ifade ettik. Yaptığımız görüşmelerde ve açıklamalarda özel ve devlet okulların kontejanlarının,Sağlık Bakanlığının ve Özel sektörün ihtiyacı göz önüne alınarak revize edilmesi gerektiğini ısrarla vurguladık” diye konuştu.
ATT’LERİN İŞYERİ SAĞLIK ÇALIŞANI OLMASINI SAĞLADIK
Bir taraftan okulların kontenjanlarının sınırlandırılması için girişimlerde bulunurken, aynı zamanda mezunlarımıza yeni istihdam sahaları açmak için de çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Gökbayrak, şunları söyledi: “20 Haziran 2013 tarihinde yasalaşan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte meslektaşlarımızın da iş yeri, hemşiresi olarak tanımlanan kapsamda görev yapabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına resmi olarak başvuruda bulunduk.20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”te yer alan düzenleme ile ATT’lerin iş yeri sağlık çalışanı olmasına hak verildi ve Paramediklerin de bu kapsama alınması için girişimlerimiz sürmektedir. Hastanelerin Acil Servislerinde Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Kadrolarının artırılması ile bir taraftan bu alanda yaşanan istihdam sıkıntısı çözülecek, bir taraftan da ülkemizde yoğunluk nedeniyle her gün olağanüstü şartlarda hizmet veren acil servisler acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim alan meslektaşlarımız ile rahat bir nefes alacaktır.

Paylaş