Çalıştayı

Ambulans Sürücülüğünde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Düzenlendi

Ambulans Sürücülüğünde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Yapıldı ATTDER Genel Merkez adına, Çanakkale İl Başkanlığının organizasyon ve ev sahipliğinde…

ATTDER’den Görev, Yetki ve Sorumluluklar Çalıştayı

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini sunmakla görevli Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerini kapsayan ve 26…