ATTDER’den Görev, Yetki ve Sorumluluklar Çalıştayı

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini sunmakla görevli Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerini kapsayan ve 26 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” ile Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin görev, yetki ve sorumlukları düzenlenmişti.

Söz konusu tebliğin güncellenerek Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin görev yetki ve sorumluluklarının aldıkları eğitim doğrultusunda, sahanın ve günümüzün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi amacıyla Ankara Gürkent Otelde, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği tarafından “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in Güncellenmesi Çalıştayı” yapıldı .

Çalıştaya Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Eğitimcilerinin yanı sıra aktif olarak çalışan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedikler de katıldı.

Çalıştay ile ilgili açıklama yapan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri ( Paramedik ) Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Evren” Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda, öncelikle ilk yardım ve acil bakımın uygulanması ve hastanın ön tanısına uygun olarak tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna hızlı şekilde ulaştırılması hayati önem taşımaktadır.
Bu nedenle ülkemizde acil sağlık hizmetlerinde görev alan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin görev yetki ve sorumlulukları da sunulan acil sağlık hizmetinin etkin ve seri olması bakımından da son derece önemlidir.

Ani gelişen ve hayatı tehdit eden acil durumlarda doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahale hayat kurtarmakta; yaşanan/yaşanabilecek gecikmeler de telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara neden olmaktadır”dedi.Hastane öncesi sağlık hizmetlerinde ülkemizde Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklere etkin bir rol yüklenmektedir diyen Evren; çalıştayda Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin okullarında aldıkları eğitim müfredatı çerçevesinde sahada yaşanan sıkıntılarda göz önüne alınarak bir rapor hazırlanmıştır.

Halihazırda ülkemizde ambulanslarımızın büyük çoğunluğunda doktor bulunmamakta,paramediklerin de bulunmadığı ekiplerimizde sadece acil tıp teknisyenleri görev yapmaktadır.Bugün hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin lokomotifi konumunda bulunan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin görev yetki ve sorumlulukları güncellenerek meslektaşlarımız ileride oluşabilecek yasal sorunlar açısından da güvenceye kavuşturulmalıdır.dedi”

attder-yetki-çalıstay

Paylaş