Değişiklik

ALES’de Köklü Değişiklik.!

ALES’te Yapılan Yeni Düzenlemeler 1- ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve…

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazetede

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR…