Güvenliği

ATTDER Karabük’ten Mobbing ve Çalışan Güvenliği Paneli

22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası kutlamaları kapsamında, Karabük Üniversitesi’nde “Mobbing ve Çalışan Güvenliği” paneli gerçekleştirildi. Karabük…

ATT DER Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu Kuruldu

İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri de Sağlık Hizmet Alanı’dır. Sağlık çalışanlarını HIV-…