tüzük

Tüzük

ACİL TIP TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1– Derneğin Adı: “Acil Tıp Teknisyenleri Derneği” dir. Derneğin merkezi İZMİR’ dir. Dernek, yurt içinde…