Eğitim Programı

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir.

Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;

İlköğretim okullarının 6–7–8. Sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır.

Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yapılmaktadır.

Öğrenciler Staj ve Beceri Eğitimlerini Kamu ve Özel Hastanelerde Acil, yoğun bakım, koroner gibi ünitelerde yaparlar. Beceri eğitim süreleri: 11. ve 12. sınıflarda 3 iş günü olarak yapılmaktadır. Ayrıca 11 . sınıfta 160 saat yaz stajı yapılmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme tamamen, değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ile beceri ve yeteneklere bağlıdır. Bu koşullara göre ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde;

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraş Terapisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Paramedik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Sağlık Kurumları Ve İşletmeciliği (açık öğretim), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi(Sağlık YO, Uygulamalı Bilimler YO) ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4 yıllık lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Mesleki bilgi ve beceriye göre asgari ücretin 1,5 katı kadar ücret alırlar.

Yararlanılan Kaynaklar;

-www.iskur.gov.tr

-Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

-Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ(26 Mart 2009)

-www.okulweb.meb.gov.tr.

-www.osym.gov.tr( ÖSYM 2010 Tercih Kılavuzu)

ACİL TIP TEKNİSYENİ EĞİTİM PROGRAMI

· Yetişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimi (Uygulamalı ERC Veya AHA )

· Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitimi (Uygulamalı ERC Veya AHA )

· Triyaj Uygulamaları

· Tüm Travma Acilleri, Travmalı Hastaya Genel Yaklaşım, Travma Ekipmanlarını Kullanımı Ve Müdahale

· Hasta ve Yaralının Değerlendirilmesi(1. ve 2. Değerlendirme, Fiziksel Muayene Bulguları, Glascow, Sample, Norolojık ve motor Değerlendirmeler, Apgar vs… )

· Olay yeri Güvenliği Ve Değerlendirmesi

· Ambulans Veya Acil Servis Ekipmanlarının Etkin Kullanımı (Ateller, Sedyeler, Defibilatör, Perfüzör, Ventilatör, Aspiratör vs…)

· EKG Ritimleri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Defribilasyon

· Acil Kullanılan İlaçlar, Etkileri, Endikasyonları, Kontrendikasyonları

· Paranteral Tedavi Teknikleri Ve Doğru Uygulamaları

· Sedyeler Ve Hasta Taşıma Teknikleri

· Doğru İletişim Teknikleri( Telsiz, Telefon vs…)

· Takımdaşlık

· Hasta ve Hastane İçin Müdahale, Takip Kayıt Formları vs Doldurulması, Kullanımı Ve Dokümantasyon Çalışmaları

· Acil Sağlık Sistemi Organizasyonu, Acil Tıp Sistemi, Mevzuat,4B Sözleşmesi Hakkında Bilgilendirme

· Ambulans İçin, Direksiyon Ve Sürüş Teknikleri Eğitimi

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir