Mevzuat

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Yapılacak

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı duyurusu yayınlandı. Sınav başvuruları 25 Ekim – 02 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Arttırıldı

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’de değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişiklik ile kamuda çalışan iş…

Sağlık Meslek Kurulu Yönetmeliği

SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Meslekleri Kurulunun görevleri…

Sınavsız Geçiş Yapılan Bölümler

Acil Yardım Teknikerliği Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ameliyathane Teknikerliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Elektronörofizyoloji İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama İş ve…

Eğitim Programı

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir. Acil Tıp Teknisyenliği meslek…

Acil Tıp Teknisyeni Andı

Acil Tıp Tekhnisyeni olarak; Tanrı ve insanın fiziksel ve yargılayıcı kanunlarına uyacağıma yemin ederim. Yeteneğim ve yargıma göre hastaların yararına…

Acil Tıp Teknisyeni Kimdir?

Toplumdaki birey yada bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım…