İşleyiş

Yeni oluşturulan komisyonlarda görev alan üyeler en geç bir hafta içinde mensubu bulunduğu komisyon üyeleri ile iletişime geçerek yapılacak çalışmaları planlar ve işleyiş taslağını çıkarır.

Komisyonlar belirledikleri işleyiş taslağına göre en geç iki hafta içerisinde ilgili komisyon üyeleri ile fikir alışverişinde bulunurlar, edindikleri bilgi ve görüşleri göz önünde bulundurarak çalışmalarına başlarlar.

Komisyonlar üç ayda bir yönetim kuruluna faaliyet raporu sunarlar.

Komisyonlar raporlarında, yaptıklarını planlarını, kaydettikleri gelişmeleri belirtirler.
Komisyon üyeleri, komisyon faaliyetlerine devam etmekle yükümlüdür. İzinsiz veya özürsüz faaliyetlere katılmayan komisyon üyesinin durumu, komisyon başkanı tarafından yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu söz konusu komisyon üyesinin yazılı veya sözlü savunmasını da dikkate alarak kendisine uyarıda bulunabilir veya komisyon üyeliğine son verebilir. Bu nedenle boşalan üyelik en kısa zamanda tamamlanır.

Bir komisyonun üyeliklerinde boşalma olursa, yeni üye seçilinceye kadar komisyonun görev ve yetkileri aynen devam eder. Boşalan komisyon üyeliği için yönetim kurulu dernek üyeleri arasından gönüllü birini belirler.

Dernek üyeliği sona eren temsilcinin komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

Komisyonların görev süresi yönetim kurulu görev süresi ile aynıdır.

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir