ATT DER’den Dilekçe Kampanyası

ATT DER’den Dilekçe Kampanyası

YÖK tarafından yapılan İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümünü Ebelik, Ebelik Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Hizmetleri, Labaoratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar bölümü mezunlarının da tercih etmesine imkan tanıyan değişiklikle mağdur olan Acil Tıp Teknisyenleri için Acil Tıp Teknisyenleri Derneği tarafından dilekçe kampanyası başlatıldı.

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği, Paramedik Bölümüne sağlık meslek liselerinin başka bölümlerinden de öğrenci kabul edilmesi sonucu acil tıp teknisyenlerinin yaşadığı mağduriyete çözüm bulmak ve seslerini duyurabilmek için bir dilekçe kampanyası başlattı.İzmir Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen panelde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acil Tıp Teknisyenleri Derneği Başkanı Yaşar Gökbayrak “her yıl ortalama 3500 – 4000 acil tıp teknisyeni mezun olmaktadır.Özellikle son yıllarda artan kontenjanlarla Paramedik Bölümleri ortalama 1000 öğrenci alımı yapmaktadır.Acil Tıp Teknisyenleri, üst öğrenimde yaşadığı sıkıntılara çözüm beklerken, yapılan bu değişiklik binlerce acil tıp teknisyenini hayal kırıklığına uğratarak,mağdur etmiştir.Bu bölümlerden mezun olanların da üst öğrenim sorunları bulunabilir. Ama bu sorunun çözüm yolu acil tıp teknisyenlerinin önünü kesmek olmamalı.Acil Sağlık Sisteminde son yıllarda yaşanan gelişmeler sonucunda Paramedik mesleğine sistemde etkin bir rol yüklenmektedir. Sağlık meslek liselerinde 4 yıllık Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olan Acil Tıp Teknisyenleri 2 yıllık ön lisans öğretimiyle bu sorumluluğu üstlenebilmektedir. Buna karşın yapılan değişiklik sonucu Paramedik Bölümü tercih edebilecek olan bölümlerden hiçbiri bu sorumluluğu üstlenebilecek eğitim müfredatına sahip değildir” dedi.

Kampanyanın hedefine ulaşabilmesi için bütün öğrenciler ve acil tıp teknisyenleri tarafından sahiplenilerek bir bütün halinde hareket edilmesi gerektiğini beliten Gökbayrak “ne kadar çok destek verilirse kampanyamız o kadar başarılı olacaktır.45 bin acil tıp teknisyeni ve 17 bine yakın öğrencimizin bulunduğu ülkemizde bütün meslektaşlarımızı kampanyaya destek vermeye çağırıyorum”dedi.
Acil Tıp Teknisyenleri tarafından YÖK e gönderilecek olan dilekçe örneği:

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

……………………………………………………….Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü öğrencisiyim/mezunuyum.Ülkemizde her yaklaşık 4 bin Acil Tıp Teknisyeni mezun olmaktadır.Acil Tıp Teknisyenlerinin üst öğrenimi olan ve sınavsız geçişle müracaat edebildiği İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ise ülkemizde 37 farklı üniversitede yaklaşık 1000 kontenjana sahip bulunmaktadır.Dolayısı ile bu bölümü okumak isteyen binlerce Acil Tıp Teknisyeni kontenjan yetersizliği nedeniyle okuyamamaktadır.

Acil Tıp Teknisyenleri üst öğrenimleri olan İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının kontenjanlarının artırılarak mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken ÖSYM tarafından yayınlanan 2011 yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzuyla bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Kılavuza göre İlk ve Acil Yardım Bölümünü Ebelik, Ebelik Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar bölümü mezunları da tercih edebilmektedir. Yapılan bu değişiklik binlerce Acil Tıp Teknisyenini bir kez daha mağdur etmiştir.

Ebelik, Ebelik Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar bölümünden mezun olanların da üst öğrenim sorunları bulunabilir. Ama bu sorun söz konusu bölümlerden mezun olanların da İlk ve Acil Yardım Bölümünü tercih etmeleri sağlanarak çözülemez.Kaldı ki acil sağlık sisteminde son yıllarda yaşanan gelişmeler sonucunda ve 26 Mart 2009 Tarihli ve 27181 Sayılı Resmî Gazetede Başbakanlık tarafından yayımlanan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ ile İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olan Paramedik mesleğine etkin bir rol yüklenmektedir. Sağlık meslek liselerinde 4 yıllık Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olan Acil Tıp Teknisyenleri 2 yıllık ön lisans öğretimiyle bu sorumluluğu üstlenebilmektedir. Buna karşın yukarıda ismi geçen bölümlerden hiçbiri bu sorumluluğu üstlenebilecek eğitim müfredatına sahip değildir.

Söz konusu kararın ivedilikle incelenerek, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarına sadece sağlık meslek liselerinin acil tıp bölümü mezunlarından öğrenci alımının yapılması; aksi takdirde bu konuda yürütmenin durdurulması için yasal hakkımı kullanacağımı belirtir,gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

……/……/2012
AD SOYAD

İMZA

ADRES:

fax numarası:0 (312) 266 47 59

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir