Başkandan

Başkan’dan

Değerli Meslektaşlarım

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği olarak, Acil Tıp Teknisyeni meslektaşlarımızın, meslek yüksek öğrenimi konusunda ki sıkıntılarını çözmeye kararlıyız. Bu konu üzerine Yüksek öğretim kurumu ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde birçok resmi görüşmelerimiz oldu. Sevinerek söylemek isterim ki Acil Tıp Teknisyenlerinin yaşadığı sıkıntılar biliniyor ve çözümü için çaba sarf ediliyor. Meslektaşlarımızın öğrenim konusunda sıkıntıları ümit ediyorum önümüzde ki sene çözülecek. Çözüm konusunda Dernek olarak elimizden geleni yaptığımıza ve yapacağımıza emin olabilirsiniz.

Çözüm Önerisi

Sınavsız geçiş uygulaması mutlaka kaldırılmalıdır. Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunlarının ve Meslek Yüksekokulları mezunlarının uzaktan eğitimde lisans ve ön lisans tamamlamalarının teşvik edilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Sağlık meslek liselerinde yer alan Acil Tıp Teknisyenliği bölümünün gereğinden fazla mezun vermesi ve yetersiz önlisans kontenjanlarından kaynaklanan mağduriyet giderilmelidir. Sınavsız geçiş nedeniyle Paramedik ön lisans bölümüne yerleşemeyen Acil Tıp Teknisyenlerinin teorik eğitimleri uzaktan eğitim sistemi ile alması sağlanmalı başarılı olanlar, istenilen staj şartlarını da yerine getirdiğinde paramedik bölümü yüksek örgenimi mezunu olabilmelidirler. Sınavlı geçiş sistemine geçilmesi ve Uzaktan eğitimle fırsat eşitliğinin getirilmesi durumunda mezun Acil Tıp Teknisyenlerinin yüksek öğrenim görme ve istihdam edilmesi kolaylaşacaktır.

Böyle bir ortam sağlandığında Hastane öncesi sağlık sisteminde çalışmak üzere ambulanslarda görevli ekip dağılımı 2 paramedik 1 Acil Tıp Teknisyeni ,veya çalışan tüm personelin paramedik bölümü mezunu olması gündeme gelebilecektir. Bu sayede Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunlarının öğrenim görme ve istihdam edilme ihtiyaçları karşılanırken, hizmet kalitesinin de daha üst seviyelere çekilmesi mümkün olacaktır.

Bu durumda, paramedik bölümü mezun öğrenci sayısı en az 25.000 olması gerekmektedir. Acil Sağlık Sisteminde binlerce meslektaşımızın kendi iradeleri dışında meslek lisesi mezunu olarak çalıştırmasının hiçbir faydası yoktur.Mesleklerini bu alanda yapacak Sağlık meslek lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunlarının yüksek öğrenimde önü açılmalıdır.

Acil Tıp Teknisyenliği ve Teknikerliği arasında ki öğrenim problemi, mesleğini yapan Acil Tıp Teknisyenlerinin en önemli sorunu haline gelmiştir. Bu konu ile ilgili Anket çalışmamızın sonuçları bulunmaktadır.

Sonuç olarak mesleğinde yükselemeyen ve bu konuda mağdur olduğunu düşüncesi Acil Tıp Teknisyenleri arasında ki genel bir görüştür. Bu durum mesleğe karşı olan heyecanı ve motivasyonu düşürmekte, Çalışanları genel olarak yetersizlik psikolojisine sokmakta ve mesleki kaliteyi düşürmektedir.

Bu olumsuz tablonun önüne geçmek için uzaktan eğitimle öğrenimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının yanında aynı mesleği yapan kişiler arasında daha başarılı ve özverili çalışan kişiler derecelendirilmelidir. Örneğin ;Acil Tıp Teknisyeni veya Paramedik , görevinin yanında gönüllü olarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ( UMKE ) içinde çalışıyorsa,Güvenli Sürüş Eğitimini başarı ile tamamlamış veya Bu eğitimde veya herhangi bir modüler eğitimde eğitimci olabilmiş ise,Hava,Yenidoğan, Yoğunbakım ambulansları gibi özel donanımlı ambulanslarda çalışmış veya eğitim almış ise,Ulusal veya Uluslararası organizasyonlara katılmış ise (Türkiye ambulans ralli ) edindiği tecrübeleri ve başarıları gösteren bir belge veya rozet verilmesi ile kişinin motivasyonu yükselecektir.Doğrusal oranla aynı şekilde yapılan işin kalitesi de artacaktır.

Sağlık Meslek Lisesi mezunları Acil Tıp Teknisyenliği mezunları, meslek lisesi mezunu olmak zorun da bırakılırsa zaman içinde bu işi yapacak personelin başarı profili giderek düşecektir. Ülkemizde nitelikli elamana ihtiyaç duyulan şu zamanda ezberci eğitim yerine bireysel öğrenme desteklenmeli ve mesleki gelişimde istekli olan kişiler teşvik edilmelidir.

Murat KESKİN
ATT DER YK BAŞKANI

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir