Her İş Yerine Bir Acil Tıp Teknisyeni

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği, Acil Tıp Teknisyenlerinin de bakanlıkça yetkilendirilmiş sertifikayı alarak iş yerlerinde İş Yeri ATT’si olarak çalışabilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulundu.

Derneğimize mobil aidat yöntemiyle 1 dakikada üye olabilirsiniz. Üye olarak derneğimize destek olmak için Tıklayınız

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemesi amacıyla hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı uzun süre gündemi meşgul etmiş son olarak ta 20 Haziran tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanunda yer alan düzenlemelerin çok büyük bir kısmı 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almakla birlikte kanun, yeni ve önemli birçok düzenlemeyi de beraberinde getirmektedir. Kanunun iş sağlığı ve güvenliği kurallarını esas alarak önleyici, koruyucu, katılımcı ve sorumlu bir sistemi hedeflediği görülmektedir.30 Haziran tarihli resmi gazetede yayımlanan kanunun 3. maddesinin ş bendinde “İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu ifade eder” ibaresi yer almaktadır.

Sağlık meslek liselerinde 4 yıl boyunca acil tıbbın gerektirdiği tüm konularda eğitim alan acil tıp teknisyenleri de iş yeri sağlık görevlisi olarak çalışabilmelidir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği bölümü de acil tıp teknisyenlerinin üst öğrenimi olup, söz konusu bölümden mezun olarak aynı zamanda iş güvenliği uzmanı belgesine sahip birçok acil tıp teknisyeni bulunmaktadır. Mezun sayıları ve eğitim müfredatı dikkate alındığında sanayi sektöründe yer alan iş yeri sağlık güvenlik birimleri ve ortak sağlık güvenlik birimlerinde görev yapabilecek sağlık personeli olarak acil tıp teknisyenlerinin önemli bir konuma sahip olacağını düşünen Acil Tıp Teknisyenleri Derneği olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunarak acil tıp teknisyenlerinin de iş yeri sağlık görevlisi olarak çalışabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması için talepte bulunduk. Talebimizin kabul görmesi halinde Acil Tıp Teknisyenleri için yeni bir iş alanı daha açılacak olup meslektaşlarımızın istihdam sorununa da çözüm üretmiş olacağız.

 

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir