Sorun Paramedik Açığımı Yoksa Yetki Gaspı Mı ?

Sorun Paramedik Açığımı Yoksa Yetki Gaspı Mı ?

Biz ,Acil Tıp Teknisyenleri ; Evet yetki gasp ediyoruz!

Olaya birde buradan bakalım.

Peki şu anda sağlık meslek yüksek okullarında ki durum nedir ? Paramedik Derneğinin asıl yapmaması gereken sayımız artarsa ucuz çalışırız diyerek, meslek yüksek öğreniminde fırsat eşitliği üzerine yorum yapması veya meslek yüksek okullarında ki başarısız öğrenci profiline dikkat çekmemesidir.

Bu durum meslek gelişimi adına çok elem vericidir.

Özel üniversite ve GATA örgenci kontenjanları,MYO larda ki paramedik kontenjan sayısına eklenerek durum saptırılmamalıdır. Zira ; herkes, özel üniversitede okuyacak maddi durumu taşımamaktadır.

“Kendi mesleğinin çıkarı yanlış olsada , savunmak gerekir” düşüncesine girmemeliyiz. Asıl savunulması gereken ;Fırsat eşitliği ,Mesleki Kalite ,Hizmet Kalitesi ve Ülke Çıkarlarıdır.

“Herkes Paramedik Olacak Diye Bir Şey Yok” , “Mesleğinize Sahip Çıkın” , “Boş Verin” telkinleri gereksizdir.Bu yüksek öğrenim programı Acil Tıp Teknisyenliği mezunlarına aittir.Kimsenin tekelinde değildir.

Paramedik mezunları atamalarda rahat yerleşsin,özel nöbetlerde yüksek ücret alsın diye , uzaktan ögrenime karşı cikmak çok bencil bir tutumdur.Böyle bir tututumun etik hiç bir tarafı yoktur.

Paramedikler ucuz iş gücü olmasınlar da,Acil Teknisyenleri mi olsun ?!

Uzaktan eğitimi bilmeyip karşı çıkan,Sadece ‘bizler 2 yıl emek harcadık,para veya ailemizden uzak kalmak gibi cefalar çektik’ diye karşı çıkanlar olabilir.Bide şöyle düşünsünler.Paramedik bölümüne yerleşemeyen ve bunun eksikliğini özellikle kamuya atanmada ve özelde iş sıkıntı çekerek yaşayan Acil Tıp Teknisyenlerinden daha mı fazla mı cefa çektiniz ? Ülkemizde mezun olduktan sonra hemen kamuya atanan KPSS ‘den ‘0’,40 en iyi yerlere ‘50’ yerleşen başka bir meslek grubu var mı dır. Sayımız artarsa iş gücümüz ucuzlar, değerimiz düşer diye mi endişe ediliyor.Aynı rahatlı yaşamayız diye mi bütün bunlar.
Bu mudur doğruyu değil de yanlışı savunmamıza neden olan.

Mevcut durum:

Acil Tıp Teknisyenliği ( ATT ) bölümü 1996 yılında açılmış 2000 ve 2001 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan sınav ile MYO’lara öğrenci yerleştirmiş,2000 yılından önce ise Acil Tıp Teknisyeni mezunu olmadığından 1995 yılından itibaren mezun veren Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (AABT ) bölümü genel liselerden öğrenci almıştır. Bu uygulama ile 4 yıllık meslek lisesi programı mezunları ile genel lise mezunları eşit sayılarak aynı unvanı almıştır. Paramedik ( AABT ) bölümü mezunlarının yaklaşık 1/6 genel lise mezunudur. Genel lise mezunlarının 2 yıl yüksek öğrenim görerek Paramedik unvanı alması Avrupa’da halen geçerli olan bir sistemdir. Bu sistemde Lise düzeyinde mezun olan bir öğrenci 1 yıllk eğitim ile ATT, 2 yıllık eğitim ile Paramedik olmaktadır.1996 yılında ATT bölümü meslek lisesi olmasına rağmen 1996 açılan 2 yıllık MYO Paramedik ( AABT ) bölümü genel liselerden öğrenci alarak ATT bölümü mezunlarının hakkı yenmiştir.

Sınavsız geçiş uygulamasına geçildiğinde 1996 yılında açılan Acil Tıp Teknisyenliği bölümü 170 Sağlık meslek lisesinde eğitimine devam etmekteydi. Sınavsız geçiş uygulaması ile beraber Mesleki Ve Teknik Eğitim Bölgesi ( METEB ) uygulaması da getirilmiştir. METEB uygulaması , Acil Tıp Teknisyenlerinin eğitimi önünde geçilmesi imkansız bir engel olmuştur. AABT bölümü olmayan 61 ilden mezun Acil Tıp Teknisyenlerinin kendi meslekleri yüksek öğrenimi olan AABT bölümü mezunu olmaları ihtimali tamamen imkansız hale gelmiştir.Acil Tıp Teknisyenlerinin MYO arasında bulunan sağlık kurumları işletmeciliği adlı açık öğretim programı olmasa ÖSS sınavı katsayı farkından da kaynaklanan sebeplerle Acil Tıp Teknisyenliği bölümü meslek lisesi mezunlarının yüksek öğrenim yapma imkanı maalesef yoktur.

İşte Gerçekler:
Fiziki ve diğer şartların yetersizliğinden kaynaklanan bu durum eğitim ve öğretim hakkının önünde bir set olmaya devam etmektedir.

Paramedik bölümü mezunlarına çok ihtiyaç duymasına rağmen hala MYO’larda yeterli kontenjan yoktur. Önemli olan bir başka konu ise Sağlık Meslek Yüksek Okulların da AABT bölümü kontenjan sayısının az olması ve örgün eğitim verilmesine rağmen başarı ve yeterlilik düzeyi hızla düşmektedir.

Yapılan istatistiki çalışmaya göre mezun oldukları bölüme göre yüksekokul mezunlarının not ortalaması incelendiğinde sırayla en başarılı grubu Genel Lise mezunları oluşturmakta daha sonra İmam Hatip Liseleri gelmekte.Özel ve Anadolu liseleri mezunlarının not ortalamalarının daha düşük olduğu ,en düşük not ortalamasının ise Sağlık Meslek Liseleri öğrencilerinin oluşturduğu grup olduğu tespit ediliyor.

Ayrıca AABT bölümü öğrencilerinin, ders dinleme ve derse devam etme,ciddiyet,diploma notu ortalaması oranları sınavlı yerleşenlere oranla çok düşük olduğu tespit edilmiştir.

AABT bölümünün eğitim öğretim kalitesi nedeniyle Örgün eğitim olması gerekliliği şart gösterilmesinin ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Uzaktan Eğitim sisteminden faydalanmasına karşı çıkmanın, yukarda ki tablolar incelendiğinde ne kadar yanlış bir kanı olduğu görülmektedir. Bu tespitin dayanaklarına, MYO sorunlarının çözümüne yönelik düzenlenmiş olan çeşitli Ulusal (4,5) ve Uluslararası (6) toplantı tutanak ve sonuç raporlarında ulaşmak mümkündür.

Acil Tıp Teknisyenlerinin öğrenimine engel olamaya çalışanlar için söylüyoruz. Mesleğini seven ve Paramedik olmak isteyen meslektaşlarımıza ne söylemek istediğinizi iyi düşünün. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Sınavsız geçiş yüzünden Paramedik programına yerleşemeyen ama herkesten çok bunu hak eden meslektaşlarımız var. Bu kişilere sizin için artık bir şans yok, durumunuzu kabullenin mi demek istiyorsunuz. Paramedik olan ve bunu söyleyen kişiler eğer aynı sebeplerden dolayı paramedik olamasalardı, inanın şimdi paramedik olmak bizim hakkımız diye feryat ediyor olacaklardı.Dernek olarak bizlerin görevi faaliyet alanımızda adeletli davranmak ve bunu sağlamaya çalışmaktır ATTDER olarak Açık öğretim ve Jet paramedik uygulaması gündeme geldiğinde Dernek üyelerimizin bunu istemesine rağmen karşı çıktık. Mesleki kalite sınavsız geçiş uygulamasında olduğu gibi düşmesin diye bu uygulamadan kamu da çalışamayan meslektaşlarımız yararlanamayacak diye bu uygulamaya karşı durduk. Meslektaşlarımızla, üyelerimizle, il temsilcilerimizle ters düşsek bile doğruyu savunduk. ATTDER olarak çalışmalarımızın adaletli ve doğru olması adına her şeye rağmen göstermiş irade herkes tarafından örnek alınması gereken bir tutum olmuştur. Bunu ilgili dernekler, kurumlar gayet iyi biliyor. Uzaktan eğitim hem mesleki kaliteyi koruyan hem de örgenimde fırsat eşitliği sağlayan bir eğitim sistemidir.Böyle olmasa bugün bu uygulamanın arkasında durmazdık.

Paramedik Derneği ; Acil Tıp Teknisyenlerinin , Paramedik olmasını engellemek yerine, Paramediklerin lisans ve yüksek lisans yapmasını sağlamaya uğraşmalı.

Sağlık çalışanları için uzaktan öğrenim kadroları oluşturulabilir.Böylece Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedikler , lise mezunu veya önlisans mezunu olmaya mahkum edilemez sayın yetkililer !

Durum açıklayıcı olmuştur umarım.

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği Yönetim Kurulu adına;
Acil Tıp Teknisyeni Ceyhan Molla

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir