Çözüm ; Uzaktan Eğitim

Bu yazı ; T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Mart 2009 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ ” baz alınarak hazırlanmıştır.

4 adet yetki farklılığı nedeni ile “Uzaktan Eğitim” projesine karşı çıkılmaktadır.Uzaktan Öğretim projesinde; Eğitim hizmetlerinin daha geniş öğrenci kitlelerine daha kaliteli biçimde götürebilmesi için çağdaş eğitim teknolojisinin tüm olanaklarından etkili bir biçimde yararlanmak zorunluğu bulunmaktadır. Uzaktan Eğitim Projesinde , Sosyo‐Ekonomik Düzey açısından sosyal talep, sosyal adalet ve fırsat eşitsizlikleri bulunmamaktadır.

Yetki ve Sorumluluklar

Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT), Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;
1) İntravenöz girişim yapmak.
2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
3) Oksijen uygulaması yapmak.
4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak.
6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
8 ) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak.
9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
12) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.

Acil tıp teknisyenleri(ATT), tıbbi danışman koordinasyonu ve onayı ile Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;
1) İntravenöz girişim yapmak.
2) Oksijen uygulaması yapmak.
3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.
8 ) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.
9)Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

Çözüm ; Uzaktan Eğitim

Acil Tıp Teknisyenlerine yönelik Uzaktan eğitim programının hayata geçirilmesi , T.C Sağlık Bakanlığı ve üniversite üst yönetiminin olayı sahiplenmesi ile alakalı olup üniversite rektörlüklerinin konu ile analiz çalışmalarını sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapmaları ve uygulama çalışmalarına başlamaları gerekmektedir.

Acil Tıp Teknisyenlerinin , hem iş hem de eğitim görme istekleri örgün eğitim sistemleriyle karşılanamamaktadır.

Örgün eğitimin dışında kalan Acil Tıp Teknisyenlerine yönelik yeterli eğitim olanakları sunulamamaktadır.Yetersiz sınıf ve okul sayısı nedeniyle başvurulan ikili öğretim, eğitimin niteliğini düşürmektedir.

Paramedik MYO’lar , öğrenci sayısındaki artış karşısında eğitimde kullanılan fiziki mekan yetersizlikleri giderememektedir.

Bireysel farklılıklar göz ardı edildiğinden bireysel öğrenme gereksinimi olan öğrencilere yanıt verilememektedir.
Öğretim belirlenen zaman ve ders çizelgelerinin dışında yapılamamaktadır. Geleneksel sınıf ortamının kapalı, içe dönük ve psikolojik baskıcı özellikleri belirli yaş guruplarını olumsuz etkilemektedir.

Örgün eğitimin dışında kalan Acil Tıp Teknisyenlerine yeterli eğitim olanakları sunulamamaktadır. Örgün eğitimin , geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmede kaynak yetersizlikleri vardır.

Uzaktan Eğitim ile ; Öğrenci merkezli öğrenme merkezleri yaygınlaşmıştır.İş ve öğrenim arası bağlar uyumlu hale getirilmektedir.Bireysel ve yaşam boyu öğrenmeye ağırlık verilmektedir. Öğrencilere bireysel ilgi ve beklentilere uygun değişik yer ve zamanlarda eğitim görme olanakları sunulmaktadır.

Çünkü İnternet Teknolojileri Destekli Uzaktan Eğitim seçeneği öncelikle
üniversite eğitimi alma şansı bulamayan Acil Tıp Teknisyenleri için işlevsel bir seçenek durumunda olmakla birlikte, yaşam boyu öğrenme filozofisini de destekleyici özelliklere sahiptir.

Bu yazdıklarımızın temel dayanakları arasında 2-4 Eylül 2007 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiş olan II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu ve 5‐8 Kasım 2008 tarihleri arasında Trabzon’da yapılan 4. Meslek Yüksekokulları Müdürleri toplantısı yer almaktadır.

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği

www.attder.org.tr

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir