Att’lere Uzaktan Eğitimle Üst Öğrenim Yolu Açılmalıdır.

Att’lere Uzaktan Eğitimle Üst Öğrenim Yolu Açılmalıdır.

Ülkemizde acil tıp teknisyenliği bölümü 1996 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir.

Şuan itibariyle ülkemizde 45.000‟i aşkın mezun acil tıp teknisyeni bulunmaktadır. Her yılda yaklaşık olarak ortalama 4 bin mezun vermektedir. Mezun verilen sayının yaklaşık 14 bini kamuda çalışmakta ve bu çalışanların 11 bin ise 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapmaktadır.

Acil Tıp Teknisyenlerine yönelik Uzaktan eğitim programının hayata geçirilmesi, T.C Sağlık Bakanlığı ve üniversite üst yönetiminin olayı sahiplenmesi ile alakalı olup üniversite rektörlüklerinin konu ile analiz çalışmalarını sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapmaları ve uygulama çalışmalarına başlamaları gerekmektedir.

Acil Tıp Teknisyenlerinin, hem iş hem de eğitim görme istekleri örgün eğitim sistemleriyle karşılanamamaktadır. Örgün eğitimin dışında kalan Acil Tıp Teknisyenlerine yönelik yeterli eğitim olanakları sunulamamaktadır. Yetersiz sınıf ve okul sayısı nedeniyle başvurulan ikili öğretim, eğitimin niteliğini düşürmektedir. Sınavsız geçiş uygulamasına geçildiğinde 1996 yılında açılan Acil Tıp Teknisyenliği bölümü 170 Sağlık meslek lisesinde eğitimine devam etmekteydi. Sınavsız geçiş uygulaması ile beraber Mesleki Ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) uygulaması da getirilmiştir. METEB uygulaması, kısaca meslek lisesi mezununun kendi bölgesi içinde ki MYO‟larına yerleştirilmesi, bu açıdan kendi bölgesi içindeki MYO‟larına yerleşmede diğer bölge mezunlarına göre önceliği olması demekti.

Acil Tıp Teknisyenliği bölümünün her ilde en az iki sağlık meslek lisesinde olduğu ,MYO Paramedik ( AABT ) bölümünün ise 20 farklı ilde göz önüne alınırsa METEB uygulaması Acil Tıp Teknisyenlerinin eğitimi önünde geçilmesi imkansız bir engel olmuştur. Bu uygulama ile Acil Tıp Teknisyenliği bölümü olan sağlık meslek liselerinden mezun olan bir kısım ATT ‟ler kendi illerinde eğer varsa Paramedik bölümü olan MYO’ lara yerleşmiştir.

Kendi illerinde Paramedik (AABT ) bölümü olmayan Acil Tıp Teknisyenliği Mezunları Paramedik bölümüne yerleşememiştir. Bu yoğun mezun talebini karşılayamayan MYO‟ları METEB uygulamasının yanında Yüksek Öğrenime yerleşmede yeni mezunlara öncelik verilmesi koşuluyla beraber, AABT bölümü olmayan 61 ilden mezun Acil Tıp Teknisyenlerinin kendi meslekleri yüksek öğrenimi olan AABT bölümü mezunu olmaları ihtimali tamamen imkansız hale gelmiştir.

Bu nedenledir ki Acil tıp teknisyenlerine uzaktan eğitim yoluyla üst öğrenimi olan Acil yardım teknikerliği ( paramedik) bölümü açılmalıdır.

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği

Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir