Şiddetin Her Türlüsüne Karşıyız

Henüz teşhis ve tedavisinde bir aşama kaydedemediğimiz, ülkemizin kanamakta olan yaralarından biridir şiddet.

Gazetelerde, televizyonlarda her gün olağan bir durum sadeliğinde görüp duyduğumuz bir olay halini almaktadır ve maalesef başımıza gelmemesi için bir çaba sarf etme gayreti içerisinde bile değiliz.

Şiddet mevzu bahis olduğunda hep aile içi şiddet gelirdi akıllara önceleri. Sonra okullara sirayet etti bu mefhum hastalık…ve sonra adeta bir kanser gibi ülkemizin bütün katmanlarına yayılarak bu güne kadar savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarını tehdit etmeye başladı. Medyaya yansıyanlar sadece buzdağının görünen yüzü. Toplumumuz bugün şiddet sarmalı ile kuşatılmış durumda.

Bizler sağlık sisteminin bir parçası olarak” Sağlıkta Şiddete Karşı Tek Yürek” olduk ve “Sağlıkta Şiddete Hayır” dedik. Bizlere yapılan şiddeti engellemek için kamuoyu oluşturarak sorunun çözümü için önemli mesafeler kat ettik. Daha birkaç gün önce sonuçlanan bir dava neticesinde bir meslektaşımıza şiddet uygulayan şahsın hapis cezası aldığını ve bu cezanın ertelenmediğini duyunca gelecek için umutlanmıştık aslında. Ama Bursa’da yaşanan olay bizleri bir kez daha derinden sarstı; toplumda “sağlık çalışanları birbirini döverse vatandaş tabiiki döver” türünden yorumların yapılmasına ve imajımızın zedelenmesine sebep oldu. Neresinden bakarsanız bakın kaybeden sağlık çalışanları oldu.

Her gün onlarca, yüzlerce hasta ile karşılaşmak, herkesin tedirgin olduğu durumları kanıksamamıza neden olabilir ancak unutulmamalıdır ki mesleğimizin özü sevgi, şefkat, merhamet ve fedakarlıktır. Sebebi her ne olursa olsun hiçbir olay şiddeti haklı kılmaz/kılmamalıdır. Hele mesleği gereği daha sakin ve soğukkanlı olması gereken bizlerin hiçbir mazereti olamaz bu konuda. Münferit bir olay diyerek geçiştirmek ise ileride yaşanabilecek daha büyük sıkıntılara kapı aralamaktır.

Tepeden tırnağa bu olayın sebepleri ve sonuçları üzerinde hepimiz gerekli analiz ve tahlilleri yapmalı; önce içerisinde bulunduğumuz sağlık sisteminde sonra da ülkemizde şiddetin son bulması için üstümüze düşen görevi yerine getirmeliyiz. Bugün ihtiyacımız olan şey tepeden inme reformlar değil; sağlık çalışanlarının fedakârlık burçlarında yetişerek, sevgi ve merhameti yeniden mesleğinin her adımında hakim kılmasıdır.

ATTDER Genel Başkan Yrd.
Ekrem Özdemir

Paylaş