Ambulans Kullanan ATT ve Paramediklere 250 TL Fark Verilmeli

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği ile Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ve ATTDER, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Özel Sigorta Firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ambulans Sürücülüğünde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı sonuç raporu ATTDER Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak tarafından Sağlık Bakanlığına sunuldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Mevzuat ve Dış İlişkiler Sekreteri ve Çalıştay Koordinatörü İsmail Dal “Ambulans sürücülüğü özellikle ilk yıllarda paramediklerin, son yıllarda da acil tıp teknisyenlerinin en önemli sorunları arasında yer aldı/almaktadır. Bu konuda yaşanan sıkıntılar ATT DER tarafından değişik zamanlarda yapılan görüşmeler ve basın açıklamalarıyla gündeme getirilmektedir. Bir meslek grubunun çalışma hayatında yaşadığı sıkıntıların ve sorunların çözüm yollarını en iyi o mesleğin mensupları ortaya koyabilir düşüncesinden hareketle düzenlenen çalıştayda; acil sağlık sisteminde aktif olarak görev yapan acil tıp teknisyeni ve paramediklerin yanı sıra konu hakkında bilgi sahibi olarak çözüme katkı sağlayacak tüm paydaşların katkısı da sağlanmıştır” dedi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen Ambulans Sürücülüğünde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ile bu konuda yaşanan sorunların teşhisi bizzat çalışanlar tarafından ortaya konurken; çözüm önerileri de çalışanlar ile birlikte konunun uzmanlarının katkısıyla hazırlanmıştır diyen İsmail Dal” çözümün bir parçası olmak için gayret eden ATTDER olarak tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi Sağlık Bakanlığına sunduk. Bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

Ambulans Sürücülüğünde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayında öne çıkan çözüm önerileri şunlardır:

Asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans sürücülüğü görevini de yürüten personele brüt maaşın %15 oranında sürücülük tazminat ücreti verilmelidir ya da döner sermaye tavan ek ödeme tutarına esas katsayı oranı 2’den 2,5’a çıkarılmalıdır.

Şimdiki düzenle ambulans kullanan acil tıp teknisyeni ve paramediklere sürücülük farkı verilememektedir. Kanun ve Yönetmelikte sürücülük yapan att ve paramediklere döner sermayenin % 10 oranında ücret ödenir ibaresi olmasına rağmen, sürücülük yapan acil tıp teknisyenleri tavana takıldığı için bu rakamı(60 TL) alamamaktadır.

Sürücülüğü ATT ve Paramedikler Yapsın Deniliyorsa 250 Lira Fark Verilmelidir.

Ambulans sürücülüğü gibi zor bir görevi yerine getiren acil tıp teknisyenlerinin hiç bir fark alamaması, bu riskin alınması konusunda kullanmayan att ve paramedikleri alttaki sürücülükte yaşanan sorunlardan dolayı teşvik etmemektedir.
Bu ücretin verilmesiyle sistemde aktif sürücülük yapan sağlık personellerinin sayısı derneğimizin de teşvikiyle bir o kadar artacaktır.

Ücret Dışında Alttaki sorunlar yaşanmaktadır. 

Kaza yapan ambulans sürücülerinin isteği ve psikolojik durumları göz önünde bulundurarak gerektiğinde belirli bir süre sürücülük görevinden muaf tutulmalıdır.

Ambulanslara park sensörü ve geri görüş kamera sistemleri takılmalıdır.
Ambulansların önüne ve arkasına yolu gösterecek şekilde kayıt yapabilen güvenlik kameraları takılmalıdır. Böylece trafik güvenliğini tehdit eden araçlar, olay yerinde yaşanan şiddet olayları ve vakaya ulaşım süresinde yaşanan sorunlarda kanıt olarak sunabileceğimiz görüntüler mevcut olacaktır.

İlk defa ataması yapılarak sisteme yeni dahil olan personelin ambulansı tanıması ve ambulans sürücülüğü konusunda deneyim kazanması için yeterli süre beklenmeli (en az 2 yıl) ve ambulans güvenli sürüş teknikleri eğitimini başarıyla tamamlayanların ambulans sürücüsü olarak görevlendirilmesi sağlanmalıdır.

Psikolojik durum, beceri yetersizliği vb. mazeretler nedeniyle ambulans sürücülüğü yapamayacak olanlara mobbing uygulanmamalıdır

Sağlık hizmetleri sınıfı kadrosunda olmayan ve ambulans şoförü kadrosunda yer alan personelin riskli birim ücretini yeterli oranda alabilmesi için döner sermaye tavan katsayı oranı artırılmalıdır.

İller arası sevklerde ödenen yol harcırahı, harcırah kanuna göre normal mesai saatleri içerisinde çalışan personele uygun olarak düzenlenmiş olup 7/24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık personeline göre yeniden düzenlenerek ücretlerin artırılması gerekmektedir.

Ambulanslara yapılan kasko, arka kabini ve tıbbi cihazları da kapsamalı ve kesinlikle muafiyet içermemelidir. Oluşabilecek manevi tazminat taleplerinin de kapsam dahiline alınması gerekmektedir.

Ambulans çeşitliliği de göz önünde bulundurularak Karayolları Trafik Yönetmeliği yeniden düzenlenmeli ambulanslar ambulans sınıfı olarak tanımlanarak özel statüye kavuşturulmalı ve hız sınırları ayrıca tanımlanmalıdır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71.maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 141.maddelerinde yapılacak düzenleme ile özel durumlarda ambulansların siren çalmadan da geçiş üstünlüğünü kullanabileceği belirtilmelidir.

Hizmet alımı yoluyla ambulans sürücüsü olarak istihdam edilen personele İlk Yardım Eğitimine ek olarak, Ambulans Güvenli Sürüş Eğitimi, Ambulans Ekipmanlarını Tanıma Eğitimi verilmelidir.

Ambulans Sürüş Eğitimi için kullanılacak olan ambulanslarda gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı, eğitmen tarafında da pedal sistemleri olmalı, eğitim ambulansları eğitmen ve kursiyerler için güvenli hale getirilmelidir.

Büyük özveriyle görev yapmakta olan ambulans sürüş eğitmenlerine eğitimlerin saati, fiziki mekân şartları göz önünde bulundurularak bu özverilerinin karşılığı olarak yeterli ödenek, kadro, derece ve hizmet puanı verilmelidir. Hâlihazırda verilmekte olan ücret yetersiz kalmaktadır. Eğitim nedeniyle değiştirilmesi gereken nöbetler konusunda kolaylık sağlanmalıdır.

[box type=”info”]
Sivil toplum kuruluşlarını ayakta tutan en önemli güç üye sayısı ve üyelerinden aldığı destektir. Acil Sağlık Sisteminde 50 bin Acil Tıp Teknisyeni ve paramedikle 20 bine yakın öğrencimizle yetişmiş ve nitelikli insan gücü bakımından ilk sırada yer alan Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedikler olarak mesleğimizin sivil toplum örgütü olan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği çatısı altında toplanarak bu önemli potansiyelimizi sorunlarımızın çözümü için harekete geçirmek sizlerin elinde.
Derneğimize mobil aidat yöntemiyle 1 dakikada üye olabilirsiniz. Üye olarak derneğimize destek olmak için Tıklayınız [/box]

Paylaş