ATT DER’DEN Rapor ve Yıllık İzin Ücret Kesintisi İçin Dava

Rapor, yıllık izin, mazeret izni kullanan sağlık çalışanlarından yapılan ek ödeme kesintisi Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği tarafından yargıya taşındı. Aydın Bölge idare Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Anayasanın, 55.maddesinde “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer almakta olup, yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. m, 103. m, 104. m, 105. m ve 106. maddelerinde izin hakları ve adaletli ücret hükümleri zikredilmektedir, ifadesiyle ilgili kanun maddeleri hatırlatılarak bu konuda yürütmenin durdurulması talebinde bulunuldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak” Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan çalışanlar Yıllık İzin, Mazeret İzni, Evlilik İzni, Babalık İzni, Ölüm İzni vb gibi izinler kullandıklarında genellikle özlük ve mali haklarına dokunulmamaktadır. Meslektaşlarımızın bu ve benzeri izinleri kullanmaları durumunda ise ilgili idare harekete geçerek izin kullanan meslektaşımızın özlük ve mali haklarına müdahale ederek ek ödemelerinde kesintiler yapmaktadır” dedi.

“ Bu konuda yaşanan adaletsizliğin düzeltilmesi gerekmektedir”diyen Gökbayrak,yapılan kesintiler nedeniyle fedekarca görev yapan sağlık çalışanları hastalık hallerinde rapor almaktan kaçınmakta,kanunla güvence altına alınan yıllık izinlerini kullanamamaktadır.Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren davanın olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz”dedi.

Paylaş