ATT DER 112’de TAŞERON’A Karşı!

12/48 Çalışma Şekli ve Taşeron Şoför Alımı

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve 12/48 saat çalışma şekline geçilmesini ve hizmet alım yöntemiyle şoför alınmasını öngören genelgeyle maalesef yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız.Bu ve benzeri konular ne zaman gündeme gelse ATT DER meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini her platformda dile getirmiş; gündelik popülist yaklaşımlarla değil, büyük bir sorumluluk şuuruyla hareket ederek sorunun değil çözümün parçası olmaya gayret etmiştir. Geçtiğimiz aylarda da bu konulardaki görüşlerimizi gerek Sağlık Bakanlığı gerekse tüm kamuoyu ile paylaşarak bir sivil toplum kuruluşunun temel görevi olan yetkilileri ve kamuoyunu aydınlatma görevimizi yerine getirdik.

Yayımlanan söz konusu genelge bugün fiziksel, psikolojik vb. nedenlerle ambulans sürücülüğüne sıcak bakmayan meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu da dahil olmak üzere bütün 112 çalışanları arasında bir endişeye ve karamsarlığa sebep olmuştur.
Acil Tıp Teknisyenleri için ambulans sürücülüğü konusu gündeme geldiğinde yıl 2007’ydi ve konunun birinci muhatabıydık. O günün şartlarında kamuda 1000 Acil Tıp Teknisyeni çalışmaktaydı. O günkü şartlarda yaptığımız çok yönlü değerlendirmelerde atanmayı bekleyen binlerce meslektaşımızın varlığı önemli bir etkendi ancak; daha da önemlisi Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan bu sistemi bizim özverimiz, bakanlığın da teşvikiyle alt yapı eksikliklerini gidererek ülkemiz için bir kazanıma dönüştürebilirdik. Uzun vadeli bir planlama ve geçiş dönemiyle ülkemizde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kalite ve çıtasını daha yükseklere çıkarabilirdik. Bu konu nedeniyle o gün çok eleştirilmiş en yakınlarımız tarafından da anlaşılamamıştık. O gün bu konuda olumsuz bir kamuoyu oluştursak ve acil tıp teknisyenlerinin ambulans sürücüsü olmasını engellesek, bugün kamuda çalışan 20 bine yakın meslektaşımızdan sadece yarısı atanabilecekti. Bunun sorumluluğunu ve vebalini biz üzerimize alamazdık ve realite ve bizim çizgimizde bunu gerektiriyordu.

Bugün gelinen noktada, yaşanan onlarca sıkıntıya rağmen sistemde büyük gelişmeler kaydedildi.2007 yılı ile kıyaslanamayacak bir potansiyele ulaşıldı. Ülkemizde köklü bir mesleki geçmişe sahip olamayan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedikler mesleğine ve sisteme sahip çıkarak genç ve dinamik bir sistemin öncüsü oldular.
(Çok yoğun gündem nedeniyle kurumsal hafızaların sıfırlanması kısaca süreçten bahsetmemize neden olmuştur.)
ATT DER kaba bir hiyerarşik karar alma anlayışı yerine, İl Yönetimlerinden Genel Merkez Yönetimine kadar derneğin tüm karar mekanizmalarının etkin katılımıyla karar almakta ve belirlenen yol haritasında birlik, beraberlik, dayanışma ve mücadele ruhu ile yürümektedir.

Söz konusu genelgeye istinaden atılması planlanan adımlara ilişkin ATT DER’in görüş ve Önerileri:
. Çalışma şekli konusunda yaptığımız araştırmalar neticesinde meslektaşlarımızın sistemin devamı yönündeki talep ve beklentilerini Sağlık Bakanlığı’na sunarak bu konudaki kaygılarımızı paylaşmış ortak bir yol bulunacaksa bunun belli bir süre pilot uygulama neticesinde artılarını ve eksilerini tespit ederek yeniden değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade etmiştik. Genelgede “insani olmayan çalışma şekli” diye ifade edilen, bu haliyle yıllardır çalıştığımız ve ambulans kazalarının en önemli sebepleri arasında gösterilen 24/72 çalışma sisteminin değiştirilmesi ambulans kazalarını engelleyecek ve eğer bir tane daha meslektaşımızın hayatının kurtarılmasına vesile olacaksa buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak ambulans kazalarındaki bütün etkenlerin etraflıca değerlendirilmediği, bir kaza kırım ekibi tarafından raporlar hazırlanarak gerçek nedenler kamuoyu ile paylaşılmadığı sürece bu konudaki belirsizlik devam edecek ve kamuoyu ikna olmayacaktır. Ön görülen çalışma sistemiyle halihazırda çalışanların ulaşımından sistemin kesintisiz yürütülmesine kadar bir çok sorun bizleri beklemektedir.
Ve insani olmayan çalışma koşulları açısından onlarca sorun çözüm beklemektedir.
. Ambulans kazalarının önlenmesi ve asgari düzeye indirilmesi amacıyla 4857 sayılı İş Kanununa uygun çalışma şartlarının oluşturulması için planlandığı ifade edilen ambulans şoförü hizmet alımı maalesef çalışanları huzursuz etmekte ve geleceğe kaygıyla bakmalarına sebep olmaktadır.

Neden sistemde çalışan herkes istasyonların 15 kişi olmasından memnun olmasın?

Neden sisteme yeni katılacak meslektaşlarımızdan rahatsızlık duyalım?

Bizim rahatsızlığımız;
Bugüne kadar ambulans sürücülüğü görevini üstlenerek büyük sorumluluk almış, sıkıntılar yaşamış ve bu noktaya getirmiş meslektaşlarımızın bir çırpıda “artık arka kabine dönebilirsiniz ”anlayışıdır.
Sisteme yeni alınması planlanan ve şartnamedeki yeterlilikler nedeniyle ne kadarı Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik olacağını kestiremediğimiz ambulans sürücülerinin hizmet alımı ya da diğer bir ifade ile taşeron sistemiyle istihdam edilmesidir. Benzer sıkıntıları 4924-4/B-4/A hepimiz yaşadık ve bugün daha zor bir süreçle karşı karşıyayız.
Yıllar önce Bursa’da sadece ambulans hizmet alımı ile başlayan bir süreç ve bugün sürücüler de bu kapsamda…Ya yarın?
Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için altını çizerek tekrar ifade ediyoruz: Meslektaşlarımızın istihdamına değildir karşı duruşumuz. Taşeron sisteminin zararlarını engellemeye yönelik bir adımdır.663 saylı KHK ile Sağlık Bakanlığının yapısı değişerek merkez teşkilat içerisinde Acil Sağlık Hizmetleri önemli bir konuma yükselmişti. Bu kadar hayati bir öneme sahip olan Acil Sağlık Hizmetleri için bugüne kadar olduğu gibi yine Sağlık Bakanlığının bünyesinde alımlar yapılmalıdır.
2007 yılında ifade ettiğimiz gibi… O günlerden bu günlere kadar defalarca yaptığımız gibi bu günde bir kez daha büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyor; Sağlık Bakanlığı’nı kararını bir kez daha gözden geçirerek, bu ülkede en önemli kurumlar arasında olmasını sağlayan fedakar çalışanlarının sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Bu güne kadar bin bir güçlükle elde edilen kazanımlardan, gelecek vizyonlarından asla geriye dönülmemelidir.

ATT DER meslektaşlarımızın bu konudaki haklı mücadelesini sonuna kadar savunacaktır.
Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği

Paylaş