ATTDER Çanakkale’den Taşerona Hayır Eylemi

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Çanakkale İl Başkanlığı olarak Tabip Odası tarafından organize edilen,Türk Sağlık Sen,Ses,Türk Psikologlar Derneği,Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği,Ebeler Derneği,Hemşireler Derneği,Genel Sağlık İş Sendikası,Dev Sağlık İş Sendikası,Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği,Türk Aile Hekimleri Uzmanları Derneği,Türk Diş Tabipleri Derneği, ve Türk Eczacılar Derneği’nin de aralarında bulunduğu ortak basın açıklamasına katııldık.Cumhuriyet meydanında yapılan açıklmada sağlık çalışanlarına verilen sözlerin yerine getirilmesi,döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması,yıpranma payının verilmesi,sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı caydırıcı önlemler alınması ve taşeronlaşmanın önüne geçilmesi adına bakanlığımıza çağrıda bulunuldu.

ATTDER olarak atama bekleyen meslektaşlarımızın sesi olmaya,mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına yapılan her türlü girişimde destek olmaya devam edeceğiz. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da bu mesleğin en güçlü savunucusu olacağız. Yapılan basın açıklamasında yanımızda olan meslektaşlarımıza teşekkür eder,yapacağımız diğer faaliyetlerde de yanımızda olmalarını temenni ederiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle… ATT DER Çanakkale İl Başkanlığı
 988950_720554978057575_8259632853756466199_n 10994049_720551818057891_7261025242129089418_n 11054405_720554638057609_4569469151503531228_n
Paylaş