Genel Başkanımız Yaşar GÖKBAYRAK : “Acil Servis Hizmetleri Tek Elden Yürütülsün”

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Başkanı (ATTDER) Yaşar Gökbayrak, acil servis hizmetlerinin sunumunda hastane öncesi ve hastane dönemi hizmetleri arasında iletişim ve koordinasyon sorunları yaşandığını savunarak, hizmetlerin tek elden planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kurulmasından sonra acil sağlık hizmetlerinde önemli bir yol kat edildiğini söyleyen Başkan Gökbayrak, 663 sayılı KHK ile oluşturulan yapıda acil sağlık hizmetlerinin sunumundan birkaç kurumun sorumlu tutulduğunu, merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşlar arasındakilerden ziyade taşra teşkilatları arasında bir iletişim ve koordinasyon eksikliği olduğunu dile getirdi. Gökbayrak, “Acil sağlık hizmetlerini sunmaya yetkili 112 acil servis, hastane acil servisi, ilçe entegre hastaneleri arasında sorunlar gözlenmektedir. Acil sağlık hizmetlerinin sunumundan birkaç kurum sorumlu tutulmuştur. Merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşlar arasındakilerden ziyade taşra teşkilatları arasında bir iletişim ve koordinasyon eksikliği vardır” dedi.

“Bileşik acil ve bütünleşik acil sistemi oluşturulabilir”
Bu sorunla ilgili çözüm önerileri sunan Başkan Gökbayrak, “Hizmet vermeye yetkili olan bağlı kuruluşların üzerinde bir otorite oluşturularak bu hizmetlerin tek elden planlanması ve yürütülmesi sağlanmalıdır. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hastane acil servislerinde yapılan işlerde de yetkisinin olması gerekmektedir. Özellikle il teşkilatlanmasında tüm kurumların üzerinde bir yapı oluşturulmalı ve bu yapı acil sağlık hizmetlerinin tüm aşamalarından sorumlu olmalıdır. Bileşik acil, bütünleşik acil sistemi oluşturulabilir ve hastanelerin acil servisleri hem hastane öncesi hem de hastane dönemi acil servis hizmetlerinden sorumlu tutulabilir” diye konuştu.

“SAKOM gibi yapıların etkinliğinin artırılması gerekir”
Birimler arası etkin iletişim ve koordinasyon için Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ve benzeri yapıların etkinliğinin artırılması gerektiğini söyleyen Gökbayrak, “Acil sağlık hizmetlerinin her kademesinde çalışan kişilerin acil sağlık hizmeti sunarken ilişki içerisinde olduğu birimlerde rotasyona gitmesi ve görev yaptığı birimin işleyişi dışında iletişim kurduğu diğer birimlerin de işleyişini bilmesi gerekmektedir” dedi.

Paylaş