Basın Açıklaması

Değerli Meslektaşlarım

ATT DER 11 yıldır ülkemizde Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedikler başta olmak üzere acil sağlık sisteminin gelişimi için çabalayan, kurumsal dinamikleriyle güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğu kadar; fedakarlık ve diğergamlığı kendisine ilke edinen meslektaşlarımızın oluşturduğu büyük bir aile. Geçen 11 yıllık süreçte 7 gün 24 saat mücadele eden, her zaman meslektaşlarımızın yanında olan, sağlık çalışanından İdarecesine, basınından siyasetine, Türkiye’nin temel dinamiklerine kadar herkesle iç içe bir sivil toplum anlayışını benimseyen böyle bir ailenin ferdi olmayı ve de böylesine ulvi bir görevi bana nasip eden Rabbime hamd ediyorum. ATT-DER ‘in bu günlere gelmesinde büyük emeği olan görevi devraldığım Yaşar Gökbayrak’a da ayrıca teşekkürleri borç bilirim.

Türkiye çok önemli bir dönemecin eşiğinde… Yaşanan onlarca soruna, engellemelere rağmen her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de hızlı bir değişime şahitlik ediyoruz. Kurulduğu tarihten itibaren ülkemiz acil sağlık sistemine ve meslektaşlarımıza birçok “ilk” ler hediye eden ATT DER’in misyonu meslektaşlarımızın vicdanı olmak ve ülkemizde sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalite çıtasını yükseltmektir. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle bütün meslektaşlarımızın gür sesi olan ATT DER; sağlık sisteminde “ortak aklı” hakim kılmayı hedefleyen çalışmalarıyla da acil sağlık sisteminin son on bir yılına damga vurdu.

Bu mücadelenin bir neferi olarak, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de meslektaşlarımızın onuruna yaraşır haklara ve çalışma koşullarına erişmesi ve ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin uluslar arası standartlara çıkarılması için bütün benliğimizle mücadeleye devam edeceğiz.

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, akşam gelip konan, sabah göç imiş” diyen Pir Sultan Abdal gibi şu fani dünyada önemli olan duruşumuzla, yaptıklarımızla, mücadelemizle “gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır.

Prm. Selçuk EVREN
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı

Paylaş