ATT DER Genel Kurul Duyurusu

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 14:00 te SGK İzmir Eğitim ve Dinlenme Tesisi Toplantı Salonunda, bu ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Aralık 2018 Cumartesi günü Saat 14:00’te aynı yerde aynı gündemle yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir. Duyurulur:

GÜNDEM :
1. Davetlilerin açılış konuşmaları ve yoklama
2. Başkanlık divanın seçimi,
3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve ibrası,
4. Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası.
5. Bütçenin okunması ve oylanması,
6. Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi.
7. Dilekler, temenniler ve kapanış

Paylaş