ATTDER’den Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ziyareti

ATTDER’den Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ziyareti

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Abdullah BALTACI Genel Başkan Yardımcıları Osman Nuri KUNDAKÇI ve Ali İhsan KARACA tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm.Dr.Semih KORKUT’ a ziyarette bulunuldu.

Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre ÇAĞAN’ın da bulunduğu toplantıda Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin istihdam sıkıntıları, Yoğun Bakım da çalışma için yapılacak düzenlemeler ve IM Enjeksiyon yetkisi konuşuldu.

ATT DER taradından hazırlanan rapor, talep ve önerilerinde Yataklı sağlık tesislerinde yoğun bakım hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğde değişiklik yapılması talep edildi.

Yoğun bakım servislerinde görevlendirilen uzman tabip, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), ebelerin bakanlıkça belirlenen usul ve esalar doğrultusunda yoğun bakım ve resüsitasyon eğitimleri almaları sağlanır. Söz konusu madde de adı geçen sağlık memuru ifadesine Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikeri (paramedik) de eklenmesi gerekmektedir denildi.

ATT VE PARAMEDİKLER YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞABİLMELİDİR

ATT DER ; Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin yoğun bakım da çalışabilmesi için ilgili değişikliklerin yapılması ve kamu dışı istihdam sorunu önlenmesini hedeflemektedir.

Ayrıca “Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Karnesinin İdari Kriter Grubundaki gösterge kartı hesaplamasında esas alınan unvan (branş) ve Bakım Hizmet Alanlarını’na” göre Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikeri (paramedik),acil servis, acil cerrahi, acil dahiliye, acil yoğun bakım ve çocuk acil şeklinde belirlenmiş, gösterge kartı bu listeye göre hazırlanmıştır. Hastanelerin performans değerlendirme sistemi için hazırlanmış olan gösterge kartına dayanak olarak hazırlanmış sağlık personeli, çalışma alanları için, Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikeri’nin (paramedik) görev alanlarına ameliyathane ve yoğun bakım da eklenmelidir ki böylelikle atanamayan meslektaşlarımızın istihdamı sağlanabilecektir.

ATT VE PARAMEDİKLERE “İM” ENJEKSİYON YETKİSİ VERİLMELİDİR

ATT DER Heyeti

Acil Tıp Teknisyeni ve Acil Tıp Teknikerinin görev ve yetkilerinin içerisinde yer alan “IV ve IO girişim yapar”, paramedikler için ek olarak “hastaneye ulaşıncaya kadar bakanlıkça belirlenen acil ilaç ve sıvıları uygular” ibaresi değiştirilmelidir. Acil Tıp Teknisyeni “hastane öncesi acil sağlık sisteminde IV, IO girişim yapar, tüm modülleri başarı ile tamamlaması koşulu ile IV, IO, IM, SC yoldan hastaneye ulaşıncaya kadar acil ilaç ve sıvıları uygular. Acil Tıp Teknikeri için “hastane öncesi acil sağlık sisteminde IV, IO girişim yapar, IV, IO, IM, SC yoldan hastaneye ulaşıncaya kadar acil ilaç ve sıvıları uygular.” “ Hastanede veya doktorun bulunduğu diğer sağlık tesislerinde ise bu yetkisini doktorun talimatı ile yerine getirir” şeklinde değiştirilmelidir.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Dr. Semih KORKUT ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanımız Sayın Ali Emre ÇAĞAN’a iletmiş olduğumuz sorunların çözümü adına gösterdikleri hassasiyet ve somut adımlar için tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ederiz.

Paylaş