Yetkileri

Acil Tıp Teknisyenlerinin Yetkileri Beklentiden Uzak Kaldı

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 22 Mayıs 2014…

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Arttırıldı

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’de değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişiklik ile kamuda çalışan iş…