ATTDER 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02 Temmuz 2013 tarihinde İzmir Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonunda Saat: 10.00’da yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir.

GÜNDEM :

1. Davetlilerin açılış konuşmaları ve yoklama

2. Başkanlık divanın seçimi,

3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve ibrası,

4. Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası.

5. Bütçenin okunması ve oylanması,

6. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi.

7. Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi.

8. Dilekler, temenniler ve kapanış

Genel kurulumuza tüm acil tıp teknisyenleri ve teknikerleri (paramedik) davetlidir.

Paylaş