ATTDER’den Bir Kazanım Daha! Her İş Yerine Bir Acil Tıp Teknisyeni

Derneğimiz Acil Tıp Teknisyenlerinin de bakanlıkça yetkilendirilmiş sertifikayı alarak iş yerlerinde İş Yeri sağlık personeli olarak çalışabilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunmuştu. Daha önceki yayınlanan meslek grupları arasında sadece hemşire ve sağlık memuru olmasına rağmen başvurumuz ve görüşmelerimiz sonucu Acil Tıp Teknisyenlerinin’de iş yeri sağlık personeli olabilmesi ile ilgili yasal düzenleme resmi gazetede yayınlandı.

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemesi amacıyla hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı uzun süre gündemi meşgul etmiş son olarak ta 20 Haziran tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanunda yer alan düzenlemelerin çok büyük bir kısmı 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almakla birlikte kanun, yeni ve önemli birçok düzenlemeyi de beraberinde getirmektedir. Kanunun iş sağlığı ve güvenliği kurallarını esas alarak önleyici, koruyucu, katılımcı ve sorumlu bir sistemi hedeflediği görülmektedir.30 Haziran tarihli resmi gazetede yayımlanan kanunun 3. maddesinin ş bendinde “İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu ifade eder” ibaresi yer almaktaydı.

İş sağlığı ve güvenliği bölümünün ATT’lerin üst öğrenimi olması ve 4 yıl boyunca acil sağlık çalışanı olarak hizmet vermek içi eğitim gören meslektaşlarımızın’da bu meslek grupları arasında yer alması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına dilekçe ile başvurmuş ve aynı zamanda kurum amirleri ile görüşmeler yapmıştık. Görüşmelerimiz neticesinde 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında aşağıdaki madde’de eklenerek ATT’lerin iş yeri sağlık çalışanı olmasına hak verilmiştir

Mevzuata eklenen maddde;

b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru,acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,

28 Aralık 2012 tarihli Her İş Yerine Bir Acil Tıp Teknisyeni tarihli haberimiz ve başvuru dilekçemiz.

[box type=”info”]

Sivil toplum kuruluşlarını ayakta tutan en önemli güç üye sayısı ve üyelerinden aldığı destektir. Acil Sağlık Sisteminde 50 bin Acil Tıp Teknisyeni ve paramedikle 20 bine yakın öğrencimizle yetişmiş ve nitelikli insan gücü bakımından ilk sırada yer alan Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedikler olarak mesleğimizin sivil toplum örgütü olan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği çatısı altında toplanarak bu önemli potansiyelimizi sorunlarımızın çözümü için harekete geçirmek sizlerin elinde.
Derneğimize mobil aidat yöntemiyle 1 dakikada üye olabilirsiniz. Üye olarak derneğimize destek olmak için Tıklayınız [/box]

Paylaş