Sağlıkta Şiddete Karşı Tek Yürek Toplantısı Gerçekleştirildi

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği’nin son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik olarak artan şiddet olaylarına çözüm üretilmesi amacıyla, Şimdi Değilse Ne Zaman?/Sağlıkta Şiddete Karşı Tek Yürek sloganıyla organizasyonunu üstlendiği toplantı Ankara Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.

Sağlık sisteminde faaliyet gösteren sendika, dernek ve oda temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen toplantı farklı meslek grupları ve görüşlerin bir araya geldiği en önemli toplantılardan biri olarak tarihteki yerini aldı.

Sağlıkta Şiddete Karşı Tek yürek Toplantısı Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak’ın açılış konuşmasıyla başladı. Gökbayrak yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının son yıllarda büyük bir ivme ile arttığına dikkat çekerek “savaş dönemlerinde bile dokunulmayan sağlık çalışanlarına maalesef şiddet uygulanmaktadır. Bu güne kadar sağlık sisteminde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak ayrı ayrı yaptığımız çalışmalardan yeterli bir sonuç elde edemedik. Bu gün, bugüne kadar yapılan çalışmaların ışığında sağlık çalışanlarını temsil eden bütün sivil toplum örgütleri olarak sağlıkta yaşanan şiddete karşı hep birlikte omuz omuza ortak bir refleks geliştirerek çözüm iradesini ve kararlılığını göstermek için bir aradayız. Toplantıya katılan bütün sivil toplum örgütlerine teşekkür ederim” dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri sırayla söz alarak sağlıkta yaşanan şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini dile getirdi. Toplantı sonrasında çözüm önerilerinden oluşan toplantı sonuç bildirisi Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak tarafından basın mensuplarına okundu.

Toplantıya; AKTİF SAĞLIK SEN, ATUDER, BAĞIMSIZ SAĞLIK SEN, ÇESATDER, DEMOKRATİK SAĞLIK SEN, EBELER DERNEĞİ, PARDER ,SAĞLIK MEMURLARI DERNEĞİ , SAMDER, SAĞLIK SÖZ SEN , SES , TIBBİ SEKRETERLER DERNEĞİ,TMRT- DER,TÜM SAĞLIK SEN,TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ,TÜRK SAĞLIK SEN, ANKARA TABİP ODASI katılırken;

ADAY DER, AİLE SAĞLIĞU MENSUPLARI DERNEĞİ,HİZMET SAĞLIK SEN, ECZACI TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ ve SAĞLIK TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ toplantıya çeşitli mazeretlerle katılamadıklarını fakat alınan kararları desteklediklerini ifade ettiler.

Toplantı Fotoğrafları için buraya tıklayınız

..::Sağlıkta Şiddete Karşı Tek Yürek Toplantısında Alınan kararlar::..

ŞİDDET EYLEMİ GERÇEKLEŞMEDEN YAPILMASI İSTENİLENLER

Okul müfredatlarına sağlıkta şiddetin engellenmesi ile ilgili konuların eklenmesi.

Dizi ve sinemalarda, sağlık personeline yönelik şiddetle ilgili tema ve canlandırmaların kullanılmaması.

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların almış oldukları cezaların ulusal basında lanse edilmesi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Cuma hutbelerinde sağlık personeline şiddetin önlenmesine yönelik hutbe verilmesi.

İnanç ve dini kurum temsilcilerinin halkı “sağlıkta şiddet” konusunda bilinçlendirmesi.

Sağlık hizmetinin siyasi argümanlara alet etmeden herkesin ulaşabileceği bir sisteme kavuşturulması.

Bakanlıklar arası iş birliği sağlanarak şiddet konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve ivedilikle çözüme ulaştırılması.

Yazılı ve görsel medyanın kullanılarak sağlıkta şiddetin engellenmesi ile ilgili kısa film ve spotlar hazırlanmasının sağlanması.

Kurum içi şiddeti körükleyen ( Mobbing)’in her türlüsünün önlenmesi için özellikle idarecilere yönelik eğitim ve gerekli yönetmeliklerin çıkarılması.

Kurumların çalışma şartlarının iyileştirilmesi.

Çalışan hakları , çalışan sağlığı ve çalışan güvenliği birimlerinin kurulması.

Esnek ve angarya iş yükünün azaltılarak güvenceli çalıştırılma esas alınmalıdır.

Şiddeti engelleyecek politikalar oluşturulması için Sağlık Bakanlığının göreve çağırılması.

Kurumların hastalara yeterli zaman ayıracak şekilde politikalar düzenlenmesi.

ŞİDDET OLDUKTAN SONRA YAPILMASI İSTENİLENLER

TCK’nın ilgili maddesinin sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çerçevesinin genişletilmesi. Şiddet uygulayan kişinin tutuklu yargılanması ile ilgili kanuni düzenlemelerin yapılmasının teklif edilmesi.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarının hakkının savunulması için hukuki girişimlerini kurumun başlatması ve takibi kurumca yapılması.

Kişinin talebi doğrultusunda şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına ücretli izin, gerektiği takdirde yer değişikliği gibi bir takım hakların sağlanması.

Sağlıkta şiddet gösterenlere caydırıcı tedbirler alınmasının sağlanması.

Paylaş