1.Ulusal Afet ve Afet Eğitimi Kongresinde Sunum Yaptık

Demokrat Eğitimciler Sendikası(DES) ve Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Derneği(AYSADER)  Tarafından Organize edilen 1.Ulusal Afet ve Afet Eğitimi Kongresi‘ nde Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik ) Derneği ”ATT DER” olarak sunum yaptık.

-Acil Tıp Teknisyenleri ve Acil Tıp Teknikeri (Paramedik)’lerin Afet Konusunda Türkiye’de nerede olduğu ,eksiklikler,aksaklıklar ,sorunlar ve çözüm önerilerinden oluşan bir sunum gerçekleştirdik.

Gerçekleştirdiğimiz sunum sonrası olumlu ve güzel tepkiler aldık.

Paylaş