CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’ya Cevap

TBMM 09 Aralık 2013 tarih 26. Birleşim ‘de 480’e 1’inci Ek sıra sayılı Torba Kanunun 24’üncü maddesinin üç ve dördüncü fıkralarının sonunda yer alan “sağlık teknisyenidir” ibaresinin “sağlık meslek mensubu” şeklinde değiştirilmesini teklif edilen maddenin TBMM’de görüşülmesinde Meclis Genel kuruluna konuşma yapan CHP Mersin Milletvekili Sayın Prof.Dr.Aytuğ ATICI’NIN yardımcı hemşirelik ve ebelik ile ilgili düşüncelerini söylerken kullandığı ifadeler Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedikleri derinden üzmüştür.

Sayın Atıcı yıllardır sağlık sisteminin içerisinde yer alan, bugün ülkemizin dört bir yanında verilen Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) eğitimlerini Türkiye’ye kazandırmış değerli bir hocamız ve dolayısı ile sistemin gelişimini yakından takip eden önemli bir isim. TBMM Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşmada, ülkemizde yeni yapılanma sürecinde olan hastane öncesi acil sağlık hizmetinin genç ve dinamik meslek grupları olan ATT ve Paramediklere karşı toplumda maalesef güven ve itibar kaybına yol açabilecek bir ifade kullanması bizleri derinden yaralamıştır.

Sağlık sistemine uzun yıllar hizmet eden,acil sağlık sisteminde büyük emekleri olan ve bugünde Mersin Miletvekili olarak hizmetini yürüten Prof.Dr.Aytuğ Atıcı’nın söz konusu ifadeleri yeniden değerlendirerek Acil Sağlık Camiasında oluşacak yanlış yorum ve değerlendirmeleri engellemesinin son derece sağlıklı olacağını düşünüyoruz.

Yaşar GÖKBAYRAK
ATT DER Genel Başkanı

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın TBMM Konuşması

Paylaş