ATTDER Ankara 2013 Yılı Değerlendirme Toplantısı Yaptı

ATTDER ANKARA İL BAŞKANLIĞI olarak;

2013 yılı değerlendirmesi yıl sonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.2013 yılı değerlendirmesinde yapılan faaliyetler, eğitimler, yapılan ziyaretler, organizasyonlar ve yüzümüzün akıyla gerçekleştirdiğimiz 1. uluslar arası acil tıp teknisyenliği ve teknikerliği (paramedik ) kongresi hakkında konuşulmuştur. il başkanlığı yönetimi tekrardan değerlendirilmiş yeni il yönetimi başkanlarımız seçilmiştir.

Yönetimde görev dağılımları;

  • İl başkanlığına  Kadir AY

Yardımcıları ve Komisyonları;

  • Sosyal işlerden sorumlu il başkan yardımcılığına Ali İhsan     KARACA

Komisyonu; Osman Nuri ÖZTÜRK,  Mahmut UZUN,Kağan Yıldırım,Engin ÇETİN

  • Eğitimden sorumlu  il başkan yardımcılığına Yusuf KILINÇ

Komisyonu;Zafer Güneş , Yasemin UZUN , Gamze YÜREK

  • Teşkilatlanmadan sorumlu il başkan yardımcılığına Nurcan GÖKER

Komisyonu; Yunus ÇENGEL , Şule DELİALİOĞLU , Simay BAŞTOKLU

  • Öğrenci işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığına  Cevat TÜREDİ

Komisyonu; Gökhan YAHŞİ , Battal AYDOĞDU , Bekir BAYER , Yusuf AKBURU

Olarak belirlenmiştir.

ATTDER Ankara İl Başkanlığı olarak yeni gücüyle ve kan değişimiyle çalışmlarına devam etmeye karar vermiştir. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ışık tutacak yeni fikirlerin ve  yeni projelerin meslektaşlarımızın ve toplumun yararına olacak şekilde gerçekleşmesi konusunda fikir alışverişleri yapılmıştır.

Yeni yapılanması ve gücüyle 2014 yılı faliyet planı ortak kararla hazırlanmıştır. yaklaşmakta olan 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (paramedik) haftası için start verildi.

İl yönetiminden ayrılan Emrah METİN ,Seçil BAYRAM, Buket ELEREN’e teşekkürlerimizi sunuyoruz

Toplantı sonunda hem hastane öncesinde hem de hastane entegre çalışan meslektaşlarımıza kazasız, sorunsuz , şiddetsiz özlük haklarını da kapsayan konuşmalarla son bulmuştur.

Ali ihsan KARACA

Paylaş