112 Çalışanları Yiyecek Yardımını Bekliyor

112 Çalışanları Yiyecek Yardımını Bekliyor

23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinin “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” hükümlerinde üçüncü bölümün “112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayın bedeli verilmesi” başlıklı 24.maddesine göre;

“Madde 24- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.” şeklinde düzenlenmiş ve 112 çalışanlarına yemek yardımının yapılması hüküm altına alınmıştı.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Aralık 2015 tarihinde İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı ile Toplu Sözleşme kapsamında tayın bedeli verilecek olan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayan 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinin belirlenmesi hususunda Maliye Bakanlığı ile yazışmalarımız devam etmekte olup, hizmette aksamaya yol açmamak için 2016 yılı ilk 3 ayı (kısa süreli) gıda alım ihalesine çıkılması istenerek Ocak 2016’dan itibaren ödenmesi gereken söz konusu ücretin ödenmesi 3 ay ertelenmişti.
Söz konusu yiyecek yardımının 23 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği dikkate alındığında 10 aydır konunun çözüme kavuşturulamadığı görülmektedir.

112 acil sağlık hizmetlerinde 7/24 fedakarca görev yapan personelin mağduriyetinin giderilmesi için yemek yardımı konusunda yapılan çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılmasını bekliyor; erteleme süresi kapsamında yaşanan hak mağduriyetleri konusunda da yasal olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği

Paylaş