İstambul’da Vapurlarda İlk Yardım Bilinçlendirme Çalışması Düzenledik