RESÜSİST 2018 / Diyarbakır Gerçekleştirildi

27-28 Ekim 2018 / Diyarbakır

-Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon Sempozyumu

-1. Ulusal Afet ve Olağandışı Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Güncellenen resüsitasyon kılavuzları bütün dünyada olduğu gibi, ülkemiz acil sağlık sistemi açısından önemli olmakla birlikte siz meslektaşlarımızı da yakından ilgilendirmektedir. “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon Sempozyumu” ile Acil Sağlık Hizmetlerinde standart bilgi, uygulama ve yaklaşımların oluşmasına katkıda bulunuldu.

Acil Sağlık Hizmetleri sunumunun organizasyon ve müdahalesinin en zor olduğu Afet ve Olağandışı Durumlarda uluslararası standart bilgi, uygulama ve yaklaşımların Türkiye Acil Sağlık Hizmetlerinde de standartlaştırması adına Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla; Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri(Paramedik) Derneği , Türkiye Acil Tıp Derneği, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,tarafından 27- 28 Ekim tarihlerinde Diyarbakır ilinde düzenlenen iki sempozyum ile siz meslektaşlarımıza ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine katkı sağlanmıştır.

Paylaş