PARAMEDİK MESLEĞİNDE İSİM KARGAŞASINA SON !

İlk ve Acil Yardım ( Paramedik ) Bölüm Mezunları DGS süresince ve geçmiş yıllarda atamalarda İlk ve Acil Yardım Bölümünün birçok isim altında öğrenci mezun etmesi sebebi ile mağduriyetler yaşanmıştı.

Mezunların yatay ve dikey hareketliliklerinde ve iş başvurularında mağdur olmalarına ya da iş hayatında diplomalarını kullanırken unvan ve mesleki yetki çatışması yaşamalarına neden olmakta, bu durumun açtığı sorunlar ve savrukluk gerek akademi camiası gerek kamu kurumları gerekse dış paydaşlar tarafından da çeşitli vesileler ile Yaşanan bu sıkıntılarda dolayı konu ile ilgili ATT DER olarak yetkililere durumu anlatmış ve tek bir meslek sınıfı olarak kabul edilmesini talep etmiştik.

YÖK yeni yaptığı çalışma ile ön lisans programlarının eğitim sınıflaması ve adları da “ ISCED-F 2013” dikkate alınarak güncellenmektedir.
YÖK tarafından yapılan taslak çalışma ile “Elektronik” ve “İlk ve Acil Yardım” alanındaki mevcut benzer ön lisans programları için UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak önerilen ortak program adları revize etmek için çalışmalara başlamıştı.

ATT DER olarak YÖK’e yaptığımız yazılı başvuru ile İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Yardım, Paramedik” bölümlerinin “Paramedik” ön lisans bölümü adı altında toplanmasını talep ettik. Yakın zamanda YÖK’ün yapacağı düzenleme ile tüm isim karmaşasına son verip “Paramedik veya ilk ve Acil Yardım” isimlerinden birisi seçilerek tek çatı altında toplanacak.

Paylaş