İş Barışı İçin Eşit İşe Eşit Ücret

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İşkur üzerinden Ambulans Sürücülüğü için sürekli işçi alımı duyurusu yapılmıştır.

Bu ve benzeri konular ne zaman gündeme gelse ATT DER meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini her platformda dile getirmiş; gündelik popülist yaklaşımlarla değil, büyük bir sorumluluk şuuruyla hareket ederek sorunun değil çözümün parçası olmaya gayret etmiştir. Geçtiğimiz yıllarda da bu konulardaki görüşlerimizi gerek Sağlık Bakanlığı gerekse tüm kamuoyu ile paylaşarak bir sivil toplum kuruluşunun temel görevi olan yetkilileri ve kamuoyunu aydınlatma görevimizi yerine getirdik.

Acil Tıp Teknisyenleri için ambulans sürücülüğü konusu gündeme geldiğinde yıl 2007’ydi ve konunun birinci muhatabıydık. O günün şartlarında kamuda 1000 Acil Tıp Teknisyeni çalışmaktaydı. O günkü şartlarda yaptığımız çok yönlü değerlendirmelerde atanmayı bekleyen binlerce meslektaşımızın varlığı önemli bir etkendi ancak; daha da önemlisi Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan bu sistemi bizim özverimiz, bakanlığın da teşvikiyle alt yapı eksikliklerini gidererek ülkemiz için bir kazanıma dönüştürebilirdik. Uzun vadeli bir planlama ve geçiş dönemiyle ülkemizde hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kalite ve çıtasını daha yükseklere çıkarabilirdik. Bu konu nedeniyle o gün çok eleştirilmiş en yakınlarımız tarafından da anlaşılamamıştık. O gün bu konuda olumsuz bir kamuoyu oluştursak ve acil tıp teknisyenlerinin ambulans sürücüsü olmasını engellesek, bugün kamuda çalışan binlerce meslektaşımızdan sadece yarısı atanabilecekti. Bunun sorumluluğunu ve vebalini biz üzerimize alamazdık ve realite ve bizim çizgimizde bunu gerektiriyordu.

Bugün gelinen noktada, yaşanan onlarca sıkıntıya rağmen sistemde büyük gelişmeler kaydedildi.2007 yılı ile kıyaslanamayacak bir potansiyele ulaşıldı. Ülkemizde köklü bir mesleki geçmişe sahip olamayan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedikler mesleğine ve sisteme sahip çıkarak genç ve dinamik bir sistemin öncüsü oldular.
(Çok yoğun gündem nedeniyle kurumsal hafızaların sıfırlanması kısaca süreçten bahsetmemize neden olmuştur.)

ATT DER kaba bir hiyerarşik karar alma anlayışı yerine, İl Yönetimlerinden Genel Merkez Yönetimine kadar derneğin tüm karar mekanizmalarının etkin katılımıyla karar almakta ve belirlenen yol haritasında birlik, beraberlik, dayanışma ve mücadele ruhu ile yürümektedir.

Söz konusu 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi kadrosu ile ambulans sürücüsü alımı konusunda ATT DER’in görüş ve önerileri:

İstihdam edilecek ambulans sürücülüğü kadrolarının paramedik olması sistem açısından sevindirici olmakla beraber, acil tıp teknisyenlerinin dahil edilmemesi bir eksikliktir.

Sisteme yeni alınması planlanan Paramedikler hizmet alımı ya da diğer bir ifade ile taşeron sistemiyle istihdam edilmektedir. Her ne kadar önceki yıllarda benzer şekilde istihdam edilenler kadroya geçirilmişse de alımın doğrudan kadrolu olarak gerçekleştirilmesi iş barışı ve ekip ruhu açısından son derece önemlidir. Benzer sıkıntıları 4924-4/B-4/A şeklinde önceki yıllarda da yaşadık.

Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için altını çizerek tekrar ifade ediyoruz: Eşit işe eşit ücret ilkesi gereği Meslektaşlarımızın kadrolu istihdamını destekliyoruz. 663 saylı KHK ile Sağlık Bakanlığının yapısı değişerek merkez teşkilat içerisinde Acil Sağlık Hizmetleri önemli bir konuma yükselmişti. Bu kadar hayati bir öneme sahip olan Acil Sağlık Hizmetleri için bugüne kadar olduğu gibi yine Sağlık Bakanlığının bünyesinde alımlar yapılmalıdır.

2007 yılında ifade ettiğimiz gibi… O günlerden bu günlere kadar defalarca yaptığımız gibi bu günde bir kez daha büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyor; Sağlık Bakanlığı’nı kararını bir kez daha gözden geçirerek, bu ülkede en önemli kurumlar arasında olmasını sağlayan fedakar çalışanlarının sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Bu güne kadar bin bir güçlükle elde edilen kazanımlardan, gelecek vizyonlarından asla geriye dönülmemelidir.

ATT DER meslektaşlarımızın bu konudaki haklı mücadelesini sonuna kadar savunacaktır.

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Abdullah BALTACI
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri-Paramedik Derneği Genel Başkanı

Paylaş